Webmedia investeerib IT-haridusse 3 miljonit krooni


Tarkvaraarendusettevõte Webmedia sõlmis täna Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga koostöölepingud, millega panustab järgneva kahe aasta jooksul IT-hariduse kvaliteedi tõstmisesse rohkem kui 3 miljonit krooni.

Webmedia juhatuse esimehe Taavi Kotka arvates võiks sellise initsiatiiviga kaasa tulla ka teised IT-ettevõtted. „Firmad peaksid üle saama kompleksist, et tema investeeringult IT-haridusse lõikavad kasu ka teised. Kui IT-sektori teadmiste tase tõuseb, siis võidavad sellest kõik,“ lisas Kotka, kelle sõnul tuleb tunnustada nii Tartu Ülikooli kui Tallinna Tehnikaülikooli, kes on teinud viimastel aastatel palju IT-hariduse kvaliteedi tõstmiseks.

Koostöölepingutele kirjutasid täna Tartus toimunud tarkvaratehnika konverentsil alla Tartu Ülikooli teadusprorektor Kristjan Haller, TTÜ õppeprorektor Jakob Kübarsepp ning Webmedia juhatuse esimees Taavi Kotka. Lepingute kohaselt peavad Webmedia töötajad IT-tudengitele loenguid ning juhendavad laboritunde, võimaldades kasutada ka ettevõtte infrastruktuure. Ülikoolid pakuvad koostööpartnerile vajalikke alus- ning rakendusuuringuid, täienduskoolitust ning konsultatsioone.

Lisaks Tartu Ülikoolile ja Tallinna Tehnikaülikoolile, seob samalaadne koostöö Webmediat ka TTÜ Virumaa Kolledžiga, kus Webmedia töötajad tudengeid õpetamas käivad. Sinna panustab Webmedia suurusjärgus 200 000 krooni aastas.

Webmedia on 2000. aastal Tartus loodud tarkvaraarendusettevõte, mis tegutseb viies riigis ning mille kontorid Eestis asuvad lisaks Tartule ka Tallinnas ja Narvas. Eestis umbes 250 inimesele tööandjaks olev Webmedia valiti käesoleval aastal kõige töötaja- ja peresõbralikumaks ettevõtteks.