YIT Ehitus rajab Viljandisse uue sõudeellingu hoone


Täna allkirjastasid Viljandi linnapea Kalle Jents, MA Viljandi Spordikeskuse juhataja Mati Jürisson ja AS-i YIT Ehitus Lääne-Eesti piirkonna juhataja Toomas Rapp sõudeellingu ehituse töövõtulepingu.

Uue sõudeellingu hoone ehitusmaksumus on 8,2 miljonit krooni, hoone ehitatakse Viljandi randa, sõudeklubi kõrvale ning see valmib käesoleva aasta lõpuks, teatas YIT Ehitus.

YIT Ehituse ülesandeks on ehitustööde peatöövõtt sõudeellingu kasutusvalmiduseni, nõuetekohaste vajalike tööjooniste, täitedokumentatsiooni (sh hooldus- ja kasutusjuhendid) koostamine ja üleandmine.

Käesoleva aasta lõpus valmiv sõudeelling parandab oluliselt sõudjate treeningu- ning inventari hoiu tingimusi,“ lausus AS-i YIT Ehitus Lääne-Eesti piirkonna juhataja Toomas Rapp.

„Uues sõudeellingus on paatide säilitamiseks ja remondiks kaasaegsed tingimused. Lisaks saab uuelt paadisillalt probleemideta vette lasta üheaegselt mitmeid paate, sealhulgas ka suurimat so kaheksalist paati.“