YIT on sunnitud Septembri projekti muutma

 (1)
YIT on sunnitud Septembri projekti muutma
----

Pärnu maavalitsus seljatas Pärnu linnavalitsuse ja YIT Ehituse, kuna riigikohus oli rahul eelnevate kohtuotsustega, mis pidasid korterhotellile September väljastatud ehitusluba detailplaneeringuga kooskõlas mitte olevaks.

2006. aasta lõpul väljastas Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond YIT Ehitusele korterhotelli September ehitusloa.

Maavanem Toomas Kivimägi hinnangul ei vastanud ehitusluba detailplaneeringule ning ta vaidlustas ehitusloa ja selle aluseks oleva korralduse kohtus.

Maavalitsusele andis seejärel õiguse Tallinna halduskohus.Tallinna ringkonnakohus jättis Pärnu linnavalitsuse ja YIT Ehituse apellatsioonkaebused rahuldamata.

Pärnu Linnavalitsus ja AS YIT Ehitus ei pidanud ringkonnakohtu otsust õigeks ja esitasid kohtuotsusele kassatsioonkaebused.

Riigikohus otsustas 16. juunil kaebusi mitte menetleda.

Seega on Pärnu maavalitsuse teatel lõplik Tallinna halduskohtu mai lõpus tehtud otsus, millega rahuldati Pärnu maavanema protest ja otsustati tühistada Pärnu linnavalitsuse poolt väljastatud ehitusluba apartementhotelli September ehitamiseks Pärnu rannapiirkonda, Ranna pst 9 krundile.

Detailplaneeringu järgi pidi krundile tulema spordi- ja vaba aja veetmise keskus. Ehitusprojektis muutus spordikompleks apartementhotelli rudimentseks osaks, mida oleks võimalik olnud ehitada ka pärast hotelli valmimist.

Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna poolt väljastatud ehitusluba on kohtu hinnangul seega vastuolus detailplaneeringuga nii ehitise kasutusotstarbe kui ka lubatud maksimaalse korruste arvu osas. Kui detailplaneering lubas ehitada kolmekorruselise hoones, siis linna antud ehitusluba lisas hoonele "sujuvalt" veel kaks korrust.

Kui apartementhotelli numbreid kasutatakse kohtu hinnangul praktikas samamoodi kui korterelamu kortereid, on nii korterelamu kui ka apartementhotelli rajamine krundile vastuolus maa-ala avaliku kasutuse tagamise eesmärgiga.

Riigikohtu määrus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.