Iiri pankrotimääruse tühistamise aluseks oli eestkätt põhjendus, et Oliver Kruuda jättis Iiri kohtu teavitamata sellest, et Kruuda suhtes oli enne Iirimaal pankroti väljakuulutamist OÜ Best Idea poolt esitatud pankrotiavaldus Eesti kohtusse ja Oliver Kruudale oli Eestis nimetatud ajutine haldur.

Tegemist on nii Eesti kui ka rahvusvahelises kohtupraktikas pretsedenti loova kaasusega, kus Kruudal ei õnnestunud Eestis pankrotti vältida vaatamata sellele, et ta oli asunud Eestis pankrotimenetlusest kõrvalehoidmise eesmärgil ennast varjama ning tal õnnestus enne Eestis pankroti väljakuulutamist saavutada pankroti väljakuulutamine Iirimaal. Iiri kohus tühistas Kruuda pankrotimääruse Iirimaal vaatamata sellele, et tema pankrot kuulutati Iirimaal välja enne Eestis pankroti väljakuulutamist. Määravaks sai seejuures asjaolu, et enne pankroti väljakuulutamist Iirimaal oli Eestis Kruudale juba nimetatud ajutine haldur, mis omakorda tähendab seda, et EL piiriülese maksejõuetuse määruse tähenduses algas maksejõuetusmenetlus Eestis varem.

Kruuda asus end varjama Iirimaal, et vältida pankrotti Eestis ning saavutada pankroti kaudu Iirimaal kiirem ja lihtsam kohustustest vabastamine. Kruudal õnnestuski esialgu saavutada see, et tema pankrot kuulutati eelmise aasta 28. juunil Iirimaal välja, kuid Marcel Vichmanni äriühing OÜ Best Idea vaidlustas Iiri kohtu määruse Iirimaal, mille tulemusena Iiri kohus tühistas oma varasema määruse.

Olukorra teeb unikaalseks see, et menetlus käis samaaegselt nii Eestis kui Iirimaal ning kõigepealt leidsid Eesti kohtud, et Iirimaal varem tehtud pankrotimäärus ei takista Oliver Kruuda pankrotimenetluse läbiviimist Eestis, ja seejärel leidis Iiri kohus, et Iirimaal tehtud pankrotimäärus tuleb Eestis alanud menetluse tõttu tühistada.

Marcel Vichmanni äriühingut OÜ Best Idea esindanud advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaadi Kedli Anvelti sõnul peaks see kohtuvaidlus olema heaks õppetunniks kõigile neile, kes kavatsevad käituda sarnaselt Kruudaga ning üritavad ebaausal viisil mõnes välisriigis lihtsasti ja võlausaldajate teadmata kohustustest vabaneda. Selliselt käitudes võib juhtuda, et pankrotimenetlus toimub ikkagi Eestis ja võlgnik välisriigis kohustustest ei vabane. Seevastu võib võlgnik oma ebaausa käitumise tõttu kaotada ka Eestis kohustustest vabanemise võimaluse ning pikema aja jooksul võlgadest ei vabane.

Iiri kohtu 27. juuni otsus ei ole veel jõustunud, Oliver Kruudal on võimalik see Iirimaal vaidlustada.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid