"E-kirjade, sõnumite avamise vaidlus ei puuduta kokkuvõttes kuigipalju mind personaalselt, vaid on palju laiem ja põhimõttelisem. Kas edaspidi on suvalise ja inimest mittepuudutava tsiviilvaidluse raames õigus sõnumi saladust rikkuda, tema e-kirjades sobrada ja ennast teise inimese isikliku, eraelulise kirjavahetusega lõbustada - see on küsimus, mida tegelikult selle pretsedendiga lahendatakse," ütles Pentus-Rosimannus.

Ta lisas, et ükskõik, kas tegu on poliitiku, ajakirjaniku, ettevõtja või õpetajaga, sest sõnumite avamise pretsedent laieneks tulevikus paraku kõigile. "Põhiseadus sellist võimalust praegu ette ei näe."

Põhiseaduse 43. paragrahv sätestab, et igaühel on õigus tema poolt või temale posti, telegraafi, telefoni või muul üldkasutataval teel edastatavate sõnumite saladusele. Erandeid võib kohtu loal teha kuriteo tõkestamiseks või kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamiseks seadusega sätestatud juhtudel ja korras.

Äripäev kirjutas täna, et EASi juhina president Toomas Hendrik Ilvese ettevõtet soosiva otsuse teinud Maria Alajõe kergendas viimastel riigikogu kantselei direktorina ametisoldud päevadel ka reformierakondlaste Keit Pentus-Rosimannuse ja Rain Rosimannuse murekoormat, kui allkirjastas vahetult enne riigikogu kantselei direktori ametiaja lõppu läinud aasta juulis käskkirja arvutivõrgu kasutamise korra kohta.