Toome aga eraldi välja mõned faktid ja numbrid suure ühendameti kohta:

Transpordiametis töötab kokku 850 inimest.

2021. aasta eelarve on u 560 miljonit eurot (kulud, investeeringud ja välisrahastus). Investeeringute kogumaht on sel aastal 259 miljonit eurot, millest u 200 miljonit moodustavad tee-ehitusega seotud hanked.

Kolmel asutusel on praegu kokku 98 hoonet ja ehitist üle Eesti ning 352 sõidukit, sh 119 bussi, mis on bussivedajate käsutuses.

Transpordiameti alla hakkab kuuluma kuus teenistust:

  • liikuvuse planeerimine,
  • merendus,
  • veeteed,
  • lennundus,
  • maanteehoid,
  • liiklus,
  • järelevalve.


Lennunduse teenistuse direktorina jätkab senine lennuameti juht Rait Kalda.

Merenduse ja veeteede teenistuse direktorina jätkab senine veeteede ameti peadirektori asetäitja Marek Rauk.

Maanteehoiu teenistuse direktorina jätkab senine maanteeameti peadirektori asetäitja Raido Randmaa.

KULUD

Ühendameti loomisega tekkivad kulud on 1,4 miljonit eurot.

Sellest IT-kuludeks on u 750 000 eurot ja pool miljonit eurot kulub ameti uue visuaali/nimega seostuvale (alates siltidest hoonetel ja riietel kuni lisamööbli ja kolimiskuludeni).

Personaliga seotud kuludele läheb 145 000 eurot, kusjuures sellest 10 000 värbamiskuludeks ja 135 000 koondamiskuludeks.

TULUD

Asutuste liitmisel eeldatakse kokkuhoidu tugiteenuste (finants, IT jms) personali konsolideerimises summas, mis kataks tekkivad ühekordsed kulud.

Hinnanguline järkjärguline kokkuhoid tööjõukuludelt viieaastasel perioodil on eeldatavalt 1,5-2 miljonit eurot.

Ühendameti kokkuhoid iga-aastaselt personali- ja halduskuludelt on 350 000-400 000 eurot. See tuleneb tugifunktsioonide liitmise mastaabisäästust.

Üldisem ja pikaajalisem kokkuhoid tekib maksumaksja raha efektiivsemast kasutamisest, mis tuleneb selgematest ja kulutõhusamatest investeerimisotsustest.