Tänapäeval ei saa kütuste aktsiisipoliitika puhul kuidagi rääkida sellest, et sellel oleks mõju transpordisektori kliima- ja keskkonnamõjule. Avatud piiridega regioonis nihkub kütuste tankimine lihtsalt soodsamate hindadega riikidesse – reaalne kütusetarbimine sellest ei väheneks.

Eriti selgelt tuleb see trend välja diislikütuse tarbimise puhul, sest enamus sellest on nn sundtarbimine. Veonduses ja muude raskemasinate juures täna tegelikult puudub alternatiiv diislikütusele – seega nuumaks ettevõtlussektor lihtsalt täpselt sama koguse kütuse tarbimise eest rohkem riigikassat ilma, et keskkonnaseisund kõrgest aktsiisist võidaks.

Kui vaatame eratarbijat, siis valdav enamus diiselmootoriga sõiduautodest on kasutuses maapiirkondades, kus inimesed on äärmiselt hinnatundlikud ja seetõttu on ka nende jaoks alternatiivsed võimalused kättesaamatud.

Kui 2017. aastal diislikütuse aktsiisi tõsteti, siis näitab nii liiklusloenduse statistika kui ka Eesti sõidukite registreerimisandmed, et mingisugust märgatavat hüpet väiksema keskkonnamõju poole sellega ei kaasnenud – läbisõit kasvas ja samas ei vähenenud märgatavalt ka registreeritud sõidukite keskkonnajalajälg.

Teiselt poolt näitab statistika selgelt, et Eesti ettevõtted ja eraisikud hakkasid käima tankimas riigipiiri taga ning samuti asendasid Eesti teedel liikuvaid kohalikke veoettevõtteid võõrriikide vedajad. Seega aktsiisitõusu tõttu transpordisektori keskkonnajalajälg ei vähenenud, aga tulu keskkonnahäiringu tekitamise eest viidi piiri taha.

Tegelikkuses oleks aktsiisitõus võtnud nii inimestelt – kuid eriti ettevõtetelt – ära võimekuse investeerida uutesse ja vähem saastavatesse sõidukitesse. Näiteks veonduse puhul võib uus EURO6 sõiduk tuua kütusekulult kuni 10%-lise kokkuhoiu.

Õliühingu positsioon nii reklaamikampaanias kui ka avalikus suhtluses ei ole kunagi pannud kahtluse alla rohepöörde vajalikkust – kutsume nii riiki kui ka teisi huvigruppe üles diskussioonile selleks, et leida kõige optimaalsem võimalus Eesti transpordisektori kliimajalajälje vähendamiseks.