Eesti Energia kommunikatsioonispetsialist Priitu Luts kirjeldab, kuidas Narva kaugküttevõrku toodab soojusenergiat Enefit Powerile kuuluv Balti Elektrijaam, mis on koostootmisjaam. Koostootmisjaam tähendab, et elektri kõrval toodetakse ka soojust.

Luts lisas, et Balti elektrijaam kasutab kütusena nii põlevkivi kui ka puidujäätmeid, pakkudes Narvale üht Eesti soodsaima hinnaga soojusenergiat. Maagaas tuleb mängu alles siis, kui Balti Elektrijaam mingil põhjusel ei tööta - siis käivitavad nad maagaasil töötava katlamaja.

Balti elektrijaam ei pruugi töötada näiteks sel põhjusel, et elektrituru pakutav hind ei võimalda seda, nentis Luts. „Kui jaam ei pääse tootmisega (kõrgema omahinna tõttu) turule või on mingil põhjusel rikkis või korralises hoolduses, siis saabki Narva soojusenergiat reservkatlamajast, mis töötab maagaasil,“ lisas ta.

„Kuna maagaasi hankele pakkumisi ei tulnud, siis alternatiivina näebki ettevõte neil perioodidel soojusenergia tootmist kütteõlist. Selleks peab aga olema keskkonnaluba. 2020. aastal töötas reservkatlamaja üle 6600 tunni ja 2021. aastal ligi 4000 tundi aastas,“ täiendas Luts.

Sooja tootmisel maagaas kasutusel vaid osaliselt