Täpsemalt andis Baltika peamine aktsionär KJK Fund aprillis firmale 700 000 eurot intressita laenu, tähtajaga detsember 2024.

Baltika juht Brigitta Kippak sõnas, et kuna KJK Fund on juba aastaid andnud samadel tingimustel ja sama suurusjärguga summades Baltikale laenu, oli Baltika arvamusel, et laenu andmise näol oli tegemist tavapärase tehinguga tavapärastel tingimustel.

Antud juhul aga nii polnud, kuna firma omakapital oli kuhjunud kahjumitte tõttu järjest vähenenud. Tehingu maht oli seetõttu suurem kui 30% omakapitalist, mistõttu oleks tehing pidanud saama ka aktsionäride üldkoosolekul heaks kiidetud. Seda ei tehtud.

„Eksimused ei ole olnud tahtlikud, vaid tingitud erinevast praktikast ning arusaamast reglemendi nõuete sisustamisel,“ sõnas Kippak, lisades, et firma võtab komisjoni ettekirjutatut tõsiselt. „Baltika peab avatust ja läbipaistvust oluliseks ning järelevalvemenetluse käigus komisjonilt saadud info ja tähelepanekud on edaspidi oluliseks teeviidaks börsiteadete avaldamisel.“

Sel aastal jõudis Baltika omakapital vahepeal koguni miinusesse, mis lihtsamalt öeldes tähendab, et ettevõttel kasvasid kohustused varadest suuremaks.

Probleemi lahendamiseks müüs Baltika augustis maha Ivo Nikkolo kaubamärgi Euroopas, säilitades samas õiguse kasutada seda oma tahtmise piires. Tehingust teenitakse neljas jaos kokku 8 miljonit eurot, hakates vastupidiselt litsentsitasuna maksma maksimaalselt 345 000 eurot aastas, sõltuvalt käibest. Saadud raha abil loodab firma ennast ümber pöörata, mille kohta saab täpsemalt lugeda siit.