Riigi osalusega äriühingu jagunemise otsustamiseks on riigivaraseaduse alusel vajalik valitsuse volitus. Eelnõu heaks kiitmisel moodustatakse Eesti Energia ASi jagunemise teel projektiühing Liivi lahe meretuulepargi arendustegevuseks.

Liivi lahe meretuulepargi arendusprojekt on eelarenduse etapis olnud Eesti Energia omanduses, ent tegevus on tänaseks eelarenduse faasist väljunud, mistõttu on otstarbekas tõsta projektiga seotud varad ja õigused eraldiseisvasse juriidilisse kehasse.

Jagunemise tulemusena antakse osa aktsiaseltsi varast koos kõikide vara omamisega kaasnevate õiguste ja kohustustega üle asutatavale uuele äriühingule, mille ainuaktsionäriks jääb Eesti Energia AS.

Liivi projekti puhul on Eesti Energia nõustunud pakkuma Enefit Greenile võimalust osaleda projektis ja/või omandada projekt turutingimustel.

„Liivi lahe meretuulepark mängib olulist rolli Eesti elektrivarustuses ja valitsuse seatud taastuvenergia eesmärkide saavutamisel. Planeerimisfaasi edukal läbimisel saaks Liivi meretuulepark tootmist alustada juba 2028. aastal ning katta poole Eesti elektritarbimisest. See on tõhus ja realistlik viis toota Eestis suures mahus soodsama hinnaga roheelektrit ja kindlustada kogu regiooni energiajulgeolekut,“ sõnas Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals augustis.