Panga analüütikud märgivad Ignitise tulemusi analüüsides, et neljandas kvartalis vähenes grupi korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA mullusega võrreldes 4% võrra, 112,1 miljoni euroni, mis vastas nende ootustele. Mõningase EBITDA languse põhjustas peamiselt kliendilahenduste segmendi (C&S) kahanemine 29,1 miljoni euro võrra, kuna madalad gaasihinnad tingisid gaasivarude allahindamise.

Ignitise korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA oli 2022. aastal 469,3 miljonit eurot, mis ületas ettevõtte enda seatud eesmärki (420-460 miljonit eurot) tänu tugevatele tulemustele rohelise energia segmendis, mida toetasid suuremad tipu- ja baastarbimise hinnavahed hüdroakumulatsioonijaamas, ja soojusenergia segmendis, abiks langenud gaasihinnad.

Sealjuures toovad Swedbanki analüütikud välja, et Ignitis prognoosib tugevaid tulemusi ka käesoleval aastal. Tänavuse aasta ootuseks on, et korrigeeritud EBITDA jääb vahemikku 430-480 miljonit eurot, mis tähendaks kuni 8%-list langust (keskmist aluseks võttes -3%).

Vastukaaluks prognoositud headele tulemustele võrkude segmendis (tänu kõrgemale reguleeritud varade mahule) ning kliendilahenduste segmendis, oodatakse mõnevõrra madalamaid tulemusi rohelise energia segmendist. Viimast mõjutab eeldatavalt madalam keskmine elektrihind võrreldes 2022. aastaga. Sealjuures eeldatakse, et kliendilahenduste segmendis ei kanta varusid maha ning tänu hinnariski maandamisele paranevad tulemused nii era- kui äriklientide lõikes.

Panga analüütikud jõuavad järeldusele, et Ignitise aktsia hinnasiht väärib tõstmist. Swedbanki aktsiaanalüütik Kaimo Aljas märgib, et panga analüüsimeeskond tõstis Ignitise 2023. aasta korrigeeritud kulumieelse ärikasumi EBITDA ootust vaid minimaalselt 2% võrra, 430 miljoni euroni. Samas pikaajalised EBITDA ootused jätsid nad sisuliselt muutmata. Seejuures jääb Swedbanki 2023. aasta ootus Ignitise enda eesmärkide alumisse otsa.

Eelkõige kasvanud tootmisvõimsusest tulenevalt tõstavad nad osade summa (SOP) meetodil analüüsitud aktsia hinnasihi 32 eurole (oli 28 eurot), mille juures on 2022. aasta oodatav ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi suhe (EV/EBITDA) 8,4-kordne ning aktsia hinna/raamatupidamisliku väärtuse suhe (P/B) 1,1-kordne. Täna kaupleb Ignitise aktsia 20,35 euro juures.

Analüüsi koostamise hetke (ehk 6. märtsi) aktsia turuväärtuse juures oli oodatav dividenditootlus 2022-2023. aasta kasumitest ligi 6% (1,27-1,30 eurot aktsia kohta). Seetõttu on Swedbanki investeerimissoovitus jätkuvalt osta.

Ignitis teatas veebruari lõpus, et plaanib mulluste tulemuste eest dividendideks jaotada ligi 90,3 miljonit eurot, mis teeks aktsia kohta 1,248 eurot. Pool dividendist maksti välja mullu ning teise poole osas on veel tarvis aktsionäride otsust. Koosolek toimub selleks 30. märtsil.

Mida tähendab osta soovitus?

Swedbanki aktsiaanalüüsi soovituste struktuur koosneb kolmest soovitusest: osta, neutraalne (hoida), vähendada. Soovitused põhinevad järgmise 12 kuu väärtpaberi absoluutsel tootlusel. Absoluutne tootlus sisaldab aktsiahinna tõusu ja dividendimäära kombinatsiooni.

Aruandes mainitud väärtpaberite kohta antud soovitused põhinevad riski ja tulu kaalutlustel. Mida kõrgem on investeeringu riskikategooria, seda suurem on selle nõutav tulu. Aktsiainvesteeringute korral koosneb tulu kapitali väärtuse kasvust ja 12 kuu pikkuse investeerimisperioodi jooksul saadud dividendidest. Oodatav kapitali väärtuse kasv tähendab aktsia sihthinna võrdlust jooksevhinnaga. Ettevõtte riskitase sõltub tema aktsia hinna volatiilsusest, likviidsusest ja ärilistest väljavaadetest.

Hinnasiht sõltub ettevõtte fundamentaalnäitajatest ja võrreldavate aktsiate turuväärtusest ning seda võib igal ajal muuta, kui toimuvad muutused ettevõttes / turul valitsevas arusaamas võrreldavas sektoris.

Aruandes võidakse kasutada soovitusi „osta“, „neutraalne (hoida)“ ja „vähendada“. Järgnevalt on näidatud soovituste ja sihthindade suhe aktsia riskitasemega võrreldes. Tegemist on näitlike vahemikega ja tegelikud soovitused võivad näidatust erineda, kui arvesse võetakse ka kõik muud asjassepuutuvad tegurid.

Osta: minimaalne oodatav investeeringu väärtuse kasv järgmise 12 kuu jooksul on 10% (minimaalne nõutav investeeringu kasv võib ettevõtte riskiprofiili arvestades suurem olla).

Neutraalne (hoida): oodatav investeeringu väärtuse kasv on alla 10% (oodatav investeeringu kasv võib ettevõtte riskiprofiili arvestades suurem olla).

Vähendada: oodata on investeeringu väärtuse vähenemist.

Analüüsiaruanne on koostatud ainult teavitamiseks ja Swedbank ei soovita neil selle alusel midagi ette võtta. Aktsiate analüüsiaruanne ei ole müügipakkumus ega üleskutse osta väärtpabereid ja seda ei tohiks sellisena ka tõlgendada.

Allikas: Swedbank

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid