CV.ee tööportaali statistika järgi on avaliku palganumbri või vahemikuga töökuulutusi umbes 25 protsenti. See tähendab, et ülejäänud 75 seda ei tee üldse. Elisa on üks nendest, kes küll konkreetseid palganumbreid ei ole senini avaldanud, kuid on siiski viidanud suurusjärkudele, mida ühel või teisel positsioonil teenida võib.

Täpse palganumbri mitte-avaldamisel on neil aga selge põhjus.