Töötukassa on ettevõtteid toetanud 55 046 korral. „Töötukassa maksis koroona ajal ettevõtetele toetust, et majandus elus püsiks. Kui vaadata kahte aastat, 2020–2021, siis sealt see suurem kasv ongi, tegemist oli kriisimeetmega,“ kommenteeris töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool.

Teine ja kolmas koht kuuluvad kultuurisektorile – kultuurkapital (KULKA) on ettevõtteid toetanud 36 857 korral ning kultuuriministeerium 9744 korral.

Suurima ühe korraga välja makstud toetuse sai Elektrilevi OÜ 2021. aastal keskkonnainvesteeringute keskuselt summas 87 185 498 eurot. Elektrilevile järgnesid Eesti Raudtee, kes sai 2015. aastal 53 926 209 euro suuruse toetuse riigi tugiteenuste keskuselt (RTK), ning Tallinna Lennujaam, kes sai samuti RTK-lt 2015. aastal 35 000 000 eurot rahalist abi.

Vaata tabelit ettevõttetest, kes on viimasel kümnendilt kõige rohkem toetusi saanud, SIIT.