Ehitustööde algfaasis teostatud täiendavate ehitusgeoloogiliste uuringute tulemustest selgus, et ehitustööde ohutuks ning majanduslikult säästlikuimaks jätkamiseks tuleb kasutada algselt kavandatust erinevat ehitustehnoloogiat, et välistada rajatavate piirdetammide aluse pinnase üldlihke oht, selgitab ettevõte.

Ehitustehnoloogia muudatusest tuleneb lepingu maksumuse suurenemine 8 miljoni euro võrra ning lepingu uus kogumaksumus on 61,2 miljonit eurot ja vastavalt lepingus ette nähtud indekseerimise võimalusele võib ulatuda kuni 63,9 miljoni euroni. Lisaks pikeneb kai ja tagalaala valmimise tähtaeg viie kuu võrra. Ehitustööd lõpetatakse 2025. aasta lõpuks, kai lõplik kasutusvalmiduse tähtaeg on 28.02.2026.

Tallinna Sadam sõlmis lisakokkuleppe Akciju Sabiedriba BMGS Eesti filiaaliga ja Insenerehituse ASiga Paldiski Lõunasadamasse multifunktsionaalse kai nr 6A ja tagalaala projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks.

Kai ja tagalaala kasutusvalmiduse tähtaja pikenemine ja investeeringu kallinemine ei mõjuta Tallinna Sadama sõnul oluliselt projekti pikaajalist tootlust ega konkurentsivõimet meretuuleparkide ehitussadamana.

Paldiski Lõunasadamasse rajatav uus kai koos tagalaalaga on vajalik sadamas kaupade ja sõidukite meretranspordi võimekuse suurendamiseks sh täites lisaks ka militaarset eesmärki, selgitas ettevõte tänavu mais. Tulenevalt Paldiski Lõunasadama soodsast asukohast loob uue kai rajamine Tallinna Sadamale eeldused saada oluliseks partneriks Läänemere meretuuleparkide ehitamisel ja hilisemal hooldusel.