Aktsiaselts ELMO Rent teavitas eile, et 18. novembril esitas ELMO grupi emaettevõte Harju Maakohtule avalduse saneerimismenetluse algatamiseks. Saneerimine hõlmab üksnes Aktsiaseltsi Elmo Rent ning Elmo grupi teisi ettevõtteid saneerimine ei puuduta.

Seejärel saatis ettevõte järgneva selgitava teate, kus tõdeb, et saneerimine on pigem positiivne alternatiiv ja ettevõtte võimalus

„Kinnitamaks ettevõtte aktsionäridele, fännidele, kriitikutele, partneritele ja võlausaldajatele on juhtkond koos suurimate aktsionäridega ning meeskonnaga veendumusel, et on palju põhjuseid pingutada ning, et saaks fokusseerida kõige prioriteetsematele eesmärkidele, on vaja võita lisaaega ning kaitset strateegiate elluviimiseks ning finantsvahendite kaasamiseks,“ kirjutatakse teates.

„Elmo grupi emaettevõte on asunud otsima partnerit või ostjat lühirendi ärisuunale, kus toimuvad mitmed paralleelselt läbirääkimised, kuid sobiva partneri valimine ning tehingu kinnitamine võib võtta aega veel mitmeid kuid,“ tõdeb ELMO Rent teates.

„Läbirääkimisi peetakse välisettevõtetega, seega loodab juhtkond, et huviliste ringi lisandub veel ka Eesti ettevõtteid. Kuni uue partneri valimiseni on Elmo grupi emaettevõte tänaseks teinud ümberkorraldusi ja kasutusele võtnud meetmed lühirendi teenuse ümberkujundamiseks ja fokuseerimiseks ärikliendile, vähendamaks jooksvat kulubaasi, fookuse vähenemisest tekkinud kahjumit ja vanemate autode müügituludest vähendada kohustusi võlausaldajate ees. Strateegia põhineb autojagamisteenuse madalhooajale, mis algas oktoobrikuust ja kestab kuni kevadeni 2024,“ selgitab teade.

Samas tõdeb ettevõte, et rendiäriga seotud makseraskusi pole nad varjanud ning parimas oskuses seda oma võlausaldajatega jaganud ning uus kokkuleppeid otsinud ja sõlminud.

„Olime planeerinud ja lubanud, et saame hiljemalt septembriks-oktoobriks kohustustega järjele, aga halastamatu ümbritsev majanduskeskkond ei ole seda toetanud ning protsessid veel realiseerumisel. Respekteerime, kui võlausaldajatele antud tähtajad ja lubadused ei ole veel realiseerunud, siis tuleb neil asuda enda õiguste eest võitlema. Sama teeme meie ka oma võlglastega. Suurimad aktsionärid on sellel poolaastal täiendavalt mõlema ärisuuna jaoks käibevahenditeks ja investeeringutest süstinud üle 250 000 euro ja värskeima tegevusena oma vara vastu vahetanud nõudeid,“ kirjutab teade.

Seejuures usub ettevõtte jätkuvalt, et ELMO keskkonnasõbalike sõidukitega ukse ette toomise renditeenus (üle 30% kogu sessioonidest on juba ukse ette toomisega) omab väärtust, mida on kasulik uute partneritega edasi edendada. Selle kaitseks on nad valinud saneerimise ajapikenduste saamiseks oodates võlausaldajatelt head tahet ning kannatlikust, millele saneeritava ettevõtte omanikud ja juhid vastavad pühendunud tööga.

Muuhulgas öeldakse, et ELMO grupi emaettevõte soovib jätkata majandustegevust ning leiab, et ülaltoodud abinõusid rakendades on võimalik seda jätkata ja katta jooksvaid kohustusi töötajate, võlausaldajate, tarnijate ees kuni täiendavate investeeringute kaasamiseni ja lühirendi ärisuuna müügini. Seejärel on võimalik ka tekkinud nõuete osaline või täielik ennetähtaegne likvideerimine.