Menetluse algatamise ajendiks on AS Terminali kaebus, milles osutatakse, et AS Olerex on saavutanud läbi biokütuse nõude eiramise ebaausa turueelise. AS Terminali sõnul on nende klientide arv ja müügimahud nii jaemüügis kui hulgimüügis AS Olerexi tegevuse tõttu vähenenud.

Konkurentsiamet rõhutab, et menetluse algatamine ei tähenda veel ei rikkumise toimepanemist ega ka selle tuvastamist.

„Tegemist on konkurendi järjekordse katsega meid diskrediteerida. Kui Konkurentsiamet meile kaebuse edastab, siis vastame operatiivselt ja põhjalikult nagu alati,“ kommenteeris Olerexi tegevjuht Piret Miller Ärilehele.

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.

Biokütuse müük

Prokuratuur esitas eenlevalt Olerexile kahtlustuse valeandmete esitamises: fossiilkütust reklaamiti väidetavalt biokütuse pähe. Olerexi tegevjuht sõnas Ärilehele, et nemad pole väidetud kuritegu toime pannud.

„Kogu senine menetlus ilmestab, et tegemist on õiguslikult mitmetahulise ja komplitseeritud õigusraamistikuga ka ametnike jaoks. Meie uksed on protsessiga jätkamiseks avatud. Kui vaja siis kaitseb Olerex oma õiguseid kohtus,“ on Piret Miller eelnevalt selgitanud.

Loe Olerexi loost pikemalt Eesti Ekspressi põhjalikust kajastusest (siit).