„Olerex on oma tegevuses alati lähtunud kehtivatest õigusaktidest, nii ka kõnealuse kaasuse juures,“ kinnitas Olerexi tegevjuht Piret Miller. „Tänane otsus on olemuselt ekslik, kuivõrd Olerex ei ole saanud ega taotlenud rahalist kasu looduse arvelt ega soovinud seadust rikkuda,“ lisas Miller. Ta rõhutas, et Olerex peab kestlikku majandamist hindava ettevõttena taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu ja kliimamuutuste pidurdamist äärmiselt oluliseks.

AS Olerex soetas 2022. aasta lõpus biokütuse nõude täitmiseks kütust koos sertifikaatidega, mis on rahvusvahelise jätkusuutlikkuse sertifitseerimissüsteemi (ISCC) andmebaasis registreeritud, müüjaks rahvusvaheline megakorporatsioon Trafigura. Keskkonnaamet on aga asunud seisukohale, et tegemist ei olnud õiguspärase tehinguga, märkides samas, et kõnealune äriline samm ei ole kahjustanud inimesi, vara ega keskkonda.

Olerexi sõnul ei saavutanud ettevõte nimetatud tehinguga rahalist võitu, vaid tegi märkimisväärseid lisakulutusi kütuse ja sertifikaatide omandamiseks. Olerex tegutses eesmärgiga täita sätestatud kohustus ning mingeid eeliseid Olerex oma tegutsemisega ei saanud.

Loe otsuse kohta pikemalt siit.