Oktoobris kirjutas Delfi Ärileht, et Levikom hakkas ühtäkki endistele klientidele arveid välja saatma aja eest, mil teenust tegelikult ei osutatud. Levikom saatis 1. juunil 2022. aastal klientidele kirja, et lõpetab teenuse osutamise ja selle võtab üle teine operaator. Klientidele rõhutati, et nad ei pea muutuse jõustumiseks ise midagi tegema, see toimuvat automaatselt. Mõistagi olid arve saanud endised kliendid viha täis ja pöördusid probleemiga muu hulgas TTJA poole.

Nüüdseks on TTJA langetanud esimesed otsused. Ameti sõnul ei selgitanud Levikom ehk kaupleja oma klientidele, et sideteenuse osutamise lõppemisega ei lõppe automaatselt ka seadmete renditeenus, mille eest raha nõuti. Levikom on eriarvamusel.