Delfi Ärileht kirjutas hiljuti, et Eestile tiksub iga kuu 18 000 eurot trahvi, sest me ei ole vastu võtnud Euroopa Liidu konkurentsidirektiivi (loe siit). Valitsuses on Eesti 200 see, kes soovivat muudatusi ning ei ole nõus seda Justiitsministeeriumi esitatud kujul „ära koputama“. Pakosta ei pea õigeks, et loos jäeti eksitav mulje, justkui koguneks trahv nende süül ja et nad ei soovi õiglase konkurentsi eest seista.

Direktiivi üle võtmine on väga oluline. Selle tähtaeg kukkus 4. veebruaril 2021. aastal ja venitamise osas peaks vaatama nende otsa, kes siis valitsuses olid,“ alustab ta. Direktiivi peamine eesmärk on Pakosta sõnul anda riikide konkurentsiametile konkurentsirikkumiste uurimiseks sõltumatus ja vahendid, et tarbijatel oleks kokkuvõttes õiglase hinnaga teenused ja kaubad. Et turgudele saaksid vabalt tulla uued ettevõtted. Direktiiv reguleerib piiriüleste hiidude tegevust, konkurentsiprobleemide näiteks võib tema sõnul tuua küll USAs, aga äsja, 11. detsembril laineid löönud Google’i kaotus föderaalkohtus Epic Games’ile.