Riigikontroll märgib oma täna avalikustatud tuuleenergia auditis, et praeguse seisuga on suhteliselt kaheldav, et Eesti suudab 2030. aastaks oma taastuvenergia tootmist tänasega võrreldes kolmekordistada nagu on kokku lepitud riiklikes taastuvenergia eesmärkides. Kuigi nii kliimaministeerium kui ka regionaal- ja põllumajandusministeerium on mõneti kiirendanud tuuleparkide rajamist, on tegemist olnud väikese mõjuga sammudega. Riigikontrolli hinnangul seni rakendatud ja teadaolevaid meetmeid arvestades vajalikus mahus tuuleparke 2030. aastaks tõenäoliselt ei valmi.

„Riigikontrolli töö on küll põhjalik, kuid mitmed väljatoodud näitajaid on tänaseks aegunud. Eesti energeetika on 2030. aasta eesmärgi kursil ja seda kinnitavad praegu töös olevad ja lähitulevikus lisanduvad taastuvenergiaprojektid,“ ütleb kliimaministeeriumi energeetikosakonna taastuvenergia valdkonnajuht Karlis Goldstein vastuseks riigikontrolli kriitikale. Ta märgib, et 2023. aasta lõpus oli keskkonnaagentuuri tehtud analüüsi kohaselt Eestis aktiivses arenduses ainuüksi maismaatuuleparke kogumahuga enam kui 6000 MW, millest 2400 MW jõuavad elektrisüsteemi enne 2030. aastat.