„Sunly hinnangul juhib riigikontroll oma auditis tähelepanu mitmele õigele kitsaskohale, kuid üldise järeldusega 2030. aasta eesmärkide realistlikkuse kohta ei saa nõustuda,“ märgib ettevõtte Eesti maajuht Klaus-Erik Pilar. Riigikontroll avalikustas lõppeva nädala kolmapäeval tuuleenergia auditi, milles ütles, et Eestil läheb üsna keeruliseks 2030. aasta taastuvenergia eesmärkide täitmine, sest selleks ajaks vajalikus mahus tuuleparke siia eri põhjustel ei kerki.

Erinevalt tuuleenergia assotsiatsioonist ja Enefit Greenist, kes ütlevad, et see eesmärk on siiski täidetav, kuid ennekõike meretuuleparkide abil, väidab Sunly, et see eesmärk on täidetav ka maismaale tuule-, päikese- ja hübriidparkide rajamise kaudu. „Maismaatuulepargid täidavad Eesti 2030. aasta taastuvelektri eesmärgi, isegi kui planeeritud projektidest realiseeruvad vaid pooled,“ põhjendab Pilar.