„Oleme plaani suhtes üldiselt positiivselt meelestatud ja näeme seda ka hea võimalusena aktsia likviidsuse ja välisinvestorite osaluse suurendamiseks,“ ütles Ait Rahandusminsteeriumi eilse plaani peale, mis näeb ette Tallinna Sadamast täiendava osaluse börsile viimist.

Lisaks avas ta tausta, mis hetkel on ettevõttele sobivam täiendav osa börsile viia.