Üle Eesti kostab aina sagedamini, kuidas alles hiljuti kasutuskõlblikuks tunnistatud kütteseadmed järsku enam korstnapühkija hinnangul kasutada ei kõlbagi. Elukutselise korstnapühkija sõnul on et tegemist tõsise probleemiga ja puudega köetavate kütteseadmete omanikud peaksid olema väga valvsad.

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna eksperdi Georg Kalde sõnul kontrollib päästeamet eluhooneid üldjuhul kaebuse või muu teate alusel ning kontrollimise ulatuse annabki seesama kontrolli ajend ehk vaadatakse seda, mille kohta kaebus esitati. Kui Päästeamet on hiljuti kontrollinud ehitist näiteks kasutusloa menetlemise käigus, siis on oluline, et ehitise omanikul oleks esitada korstnapühkija akt, millest nähtub tema hinnang küttesüsteemile.