Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) välisinvesteeringute keskuse juhi Joonas Vänto sõnul kuulsid nemad hollandlaste huvist Eesti ja Pärnu vastu eelmise aasta alguses. „Oleme välisinvesteeringute keskusega olnud Power2Xiga suhtluses umbes ühe aasta. Nende huvi Eestisse investeerida ja kontaktid tulid teistelt Hollandi investoritelt, kes kaaluvad Eestisse meretuuleparke ehitamist,“ sõnas Vänto.

Ärilehele teadaolevalt juhatas Power2Xi Eestini meretuuleparkide arendaja Van Oord, kes teeb koostööd Sõrve sääre juurde meretuuleparki kavandava Saare Wind Energy’iga.

Vänto sõnul ongi üle miljardi euro suuruse investeeringu Eestisse tulemise eelduseks, et siinmail toodetaks ka piisavalt taastuvenergiat. „Power2X projekt on esimene näide sellest, kus ühe suure välisinvesteeringu kõige olulisem otsustuskoht on just rohelise energia, antud juhul meretuuleparkide olemasolu. Power2X ongi saanud julgust oma investeerimisplaanidega edasi liikuda tänu riigi viimastele kindlatele otsustele aktiivselt taastuvenergia arendamisega edasi liikuda,“sõnas Vänto.

Lisaks roheenergia olemasolule võiks Hollanid arendajat huvitada aga ka Eesti mets. Nimelt teatas Power2x, et nende tootmine hakkaks põhinema kohapealt hangitud kestliku metsandustoodangu jääkidel. Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) avaldas seevastu mõned päevad enne hollandlaste teadet, et ettevõtjad, kes tahavad konkureerida riigimetsast varutud vähemväärtusliku puidu kestvuslepingutele, peaksid oma sooviavaldusest teada andma hiljemalt 22. aprilliks. RMK-l on tootjatele pakkuda kuni 0,7 miljonit tihumeetrit.

Kestvuslepingute alusel saab RMKlt puitu hakata ostma alates 2028. aastast. Power 2x-il on pressiteate järgi samuti kavas tootmine käivitada just 2028. aastal. „Kindlasti on nende jaoks oluline ka tooraine ehk puidutoorme kättesaadavus, kuid täpsemalt peab seda teemat küsima ettevõtte enda käest,“ kommenteeris Vänto.

Hollandi ettevõtte Eesti esindaja ütles Ärilehele, et hetkel investorid üksikasju lähemalt kommenteerida ei soovi, kuid lähiajal on oodata lisainfot.

RMK kestvuslepingute vastu on huvi näidanud üles ka VKG, kes plaanib Ida-Virumaale rajada miljard eurot maksva biotoodetetehase. Kui VKG projekt on kavandatud elektrit tootma, siis hollandlased oleksid elektri suurtarbijad. „Investeering on planeeritud mitmes jaos ning tarbimine kasvab ka vastavalt sellele, millal reaalselt uued tuulepargid valmis saavad ja tootma hakkavad. Kindlasti on aga tegemist väga energiamahuka ettevõtmisega,“ sõnas Vänto.