2021. aasta aprillis avaldati patendiameti kaubamärgilehes liikuvusteenuste pakkuja Bolt Technology OÜ sõnaline kaubamärk BOLT. See polnud ettevõtte esimene kaubamärgiregistreering Eestis. Bolt oli oma brändi kaitsmist koduturul alustanud aktiivselt 2019. aastal ning firmal oli ette näidata juba kolm registreeritud kaubamärki valdkondades alates tarkvarast ja transpordist ning lõpetades toitlustuse ja juriidiliste teenustega.

Värske kaubamärgiga asjad nii ladusalt ei läinud. 2021. aasta juunis esitati märgi kohta vaidlustus patendiameti juures tegutsevale tööstusomandi apellatsioonikomisjonile. Probleemi juur peitus selles, et Bolt oli kaubamärki taotlenud uues nišis. Juba varem oli meedias, sh Delfis kajastatud uudist, et ettevõte on asunud arendama omaenda tõukerattamudelit. Seetõttu oli mõistetav, et kaubamärgikaitset taotleti nüüd ka elektritõuksidele ja -ratastele.

Bolt rõhub mainele

Bolti märgi vaidlustajaks oli Hollandi elektrirataste tootja Bohlt B.V., kellele kuulub 2017. aastast Euroopa Liidu kaubamärk BOHLT. Ettevõtja pidas patendiameti otsust ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja huve rikkuvaks.

Hollandi rattatootja kaubamärk on kaitstud kasutamiseks identsetel kaupadel ehk elektritõuksidel ja -ratastel. Seetõttu käis vaidlus märkide enda sarnasuse üle.

Vaidlustaja oli veendunud, et vaid ühe tähe erinevus märkides ajab tarbijad segadusse: nad võivad ekslikult arvata, et nimedega BOHLT ja BOLT tähistatud sõiduvahendid pakub üks ja sama ettevõtja. Bolt omakorda leidis, et märgid erinevad visuaalselt, aga ka häälduse ja tähenduse poolest. Samuti apelleeris Bolt väitele, et nende ettevõte on Eestis sedavõrd tuntud ja mainekas, et kodumaine tarbija reaalses turuolukorras märke segi ei ajakski.

Ühe tähe erinevus pole piisav

Apellatsioonikomisjoni hinnangul ei olnud ühe tähe erinevus märkides piisav, et muuta need erinevaks. Taotleja väiteid, et märke eristav täht „H“ on oluline, keskne ja esiletungiv, ei pidanud komisjon tõsiseltvõetavaks ja märgid leiti olevat väga sarnased – arvestades seejuures, et vaidlevate märkide kaubad on täpselt samad.

Bolti maine-argumenti kommenteerides leidis komisjon, et hilisema kaubamärgi omanik ei saa piirata varasema kaubamärgi omaniku ainuõiguse ulatust, toetudes oma kaubamärgi kasutamisele. „Taotleja võib omandada ainuõiguse vaidlustatud märgile üksnes ulatuses, milles tema kaubamärk ei ole varasema kaubamärgiga konfliktis,“ selgitas komisjon otsuses. 

Otsuse jõustumisel pole Boltil ainuõigust oma kaubamärgile

Apellatsioonikomisjonis menetlust juhtinud Tanel Kalmet kommenteeris, et nüüd on Boltil õigus vaidlus kohtusse edasi viia, kui nad otsusega ei nõustu.

„Selle vaidluse juures võiks tähele panna, et vaidlustatud märgile oli soovitud kaitset elektritõukside ja -rataste kui kaupade tähistamisel. Boltile kuulub juba ainuõigus sõnale BOLT tõukerataste ja muude sõidukite renditeenuse osas. Sõidukeid ennast ja nende renti teenusena sarnasteks ei peeta,“ kinnitas Kalmet.

Kalmet lisas, et kui otsus peaks jõustuma, ei ole Boltilt ainuõigust tähistada jalg- ja tõukerattaid nimega BOLT.