Dolgatsjov ütles, et ta pole siiamaani elu sees näinud olukorda, kus suurema summa eest märkijad ei saa lõpuks mitte midagi. „Ega ma nutma ei hakka, kui jään Siauliu võlakirjades ilma, aga kogu olukord oleks veider,“ ütles Dolgatsjov enne, kui võlakirjadest ilma jäämine veel kindel ei olnud.

Hiljem katkestas pank kõik orderid, kuid teenustasu pidi ta maksma sellegipoolest.

Võlakirjaemissiooni raames 25 miljonit eurot kaasama läinud Šiauliu pank sai märkimissoove lõpuks 97,2 miljoni euro eest. See tähendas, et kõigile investoritele võlakirju ei jätkunud.

Kui börsiteate kohaselt soovis emissioonis osaleda ligi 3000 investorit, siis pank märgib, et võlakirju jagatakse 2337 investorile, tõdedes, et jaeinvestorite huvi oli ootamatult suur. Võlakirjade jaotamisel eelistati panga enda kliente, kellele jaotati 66,8% emissiooni mahust (16,7 miljonit eurot). Institutsionaalsed investorid said 8,7% emissiooni mahust ehk 2,2 miljoni euro eest võlakirju.

Leedu panga investeerimisosakonna juhataja Tomas Varenbergas selgitas, et jaotamisel eelistati väga tugevalt just nimelt väiksemaid jaeinvestorid. Seetõttu jäid need investorid, kes märkisid rohkem kui 10 000 euro eest võlakirju mõnest teisest pangast, tühjade kätega. Need, kes märkisid vähem kui 10 000 euro eest saavad aga võlakirjad kätte.

Ärilehele lisas Varenbergas, et võlakirju jagati pea 80% investoritele. 2337 investorist olid ligi 1300 eestlased ehk siia tuli suurim osa pakutud võlakirjadest.

Emiteeritud võlakirjade aastane intressimäär on 7,7%. Võlakirjade lunastustähtaeg on 10 aastat ja lunastustähtpäev 22. mai 2034.