Ajal, kui rahale on tekkinud hind, on turule ilmunud mitu lühiajalise hoiustamise varianti. Näiteks on paljud pangad või finantsvahendajad lagedale tulnud säästmis- või kogumiskontoga. Sellise rahapaigutamise eelis tähtajalise hoiuse ees seisneb võimaluses saada tootlust teeninud raha kiiresti kätte, selle asemel et hoiusevõtja paneks raha üheks, kaheks või kuueks kuuks n-ö lukku. Ja seejuures ei kaota hoiustaja raha välja võttes seni teenitud intressitulu.

Ometi võib lühiajaliste intressitoodete hulgas orienteerumine ja parima võimaluse leidmine kujuneda parajaks katsumuseks. Ehkki pangad pakuvad aastaintressiks keskmiselt 2%, leiab turult ka suurema tootlusega variante. Siiski tuleb kõigi nende lahenduste puhul tihti arvestada mitme konksuga, mida esialgu ei pruugi tähele panna.