Erakliendile tõuseb veeteenuse hind seega ligi 18% ning ärikliendile langeb 2,5%.

Veeteenuse hind Tallinnas ja Sauel muutub eraklientide jaoks 28 sendi võrra kuupmeetri kohta, millele lisandub käibemaks. Mullu septembris taotles Tallinna Vesi 48 sendist tõusu. Selles piirkonnas on keskmine veekulu inimese kohta alla 3 kuupmeetri kuus, see tähendab, et keskmiselt tõuseb veeteenuse kulu Tallinna Vee sõnul alla ühe euro inimese kohta kuus. Uued hinnad hakkavad kehtima alates 1. juulist 2024.

Tallinna Vesi esitas veeteenuste hinna muutmise taotluse konkurentsiametile mullu septembris ning kuna vahepealse kaheksa kuuga on näiteks energiakulud langenud, siis on esialgu võimalik edasi tegutseda algsest taotlusest veidi madalama hinnaga. Esialgne taotlus nägi ette eratarbijatele 2,04 euro suurust hinda kuupmeetri kohta (ehk ligi 31% tõusu) ning ärikliendile 3,79 eurost hinda, mis oleks olnud ligi 6% tõus.

Hinnatõusud on võimalikud ka tulevikus

Tallinna Vesi esitas veehinna komponentide muutmise taotluse septembris 2023, vastavalt veetaristu toimepidevuse tõstmise investeeringuvajadustele ning uuest seadusest tulenevale kohustusele ühtlustada era- ja äritarbijate veehind.

„Elutähtsa teenuse osutajana on meil kohustus planeerida oma kulusid nii, et need tagavad kvaliteetse ja jätkusuutliku teenuse nii täna kui tulevikus. Iga sendi lisamise vajadus vee hinnale on hoolikalt läbi kaalutud, sest soovime hoida teenuse hinna kättesaadava kõigi tarbijate jaoks. Meie veetarbijad on üldiselt säästlikud ning väärtustavad vett kui olulist loodusressurssi, keskmine veetarbimine inimese kohta on alla kolme kuupmeetri kuus,“ selgitas Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev.

Lähtudes tootmis- ja tegevuskulude muutusest ning veetaristu ulatuslikust investeeringuvajadusest, on hinnamuudatused võimalikud ka tulevikus, märkis ettevõte.

Suurem tulu tuli müügist eraklientidele

Tallinna Vee põhitegevuspiirkonnas oli tulu äriklientidele müüdud veeteenustest 2024. aasta esimeses kvartalis 4,28 miljonit eurot, mis on samal tasemel möödunud aasta esimese kvartaliga. Eraklientidele osutatud veeteenustest laekunud müügitulu kasvas esimeses kvartalis võrreldes eelnenud aasta sama ajaga 2,7 protsendi võrra ja moodustas 6,21 miljonit eurot.

Ettevõtte ärikasum oli esimeses kvartalis 4,13 miljonit eurot. Eelnenud aasta esimese kvartaliga võrreldes kasvas ärikasum 1,4% ehk 0,05 miljoni euro võrra.

Ettevõtte puhaskasum oli 2024. aasta esimeses kvartalis 3,01 miljonit eurot, mida on 0,49 miljoni euro võrra vähem kui eelnenud aasta samal perioodil. Puhaskasumit mõjutas ärikasumi tase ja muutus neto finantskuludes.

Tallinna Veele kuulub Eesti suurim vee- ja kanalisatsioonitaristu, mis lisaks igapäevasele hooldusele vajab ka järjepidevaid investeeringuid. „Viimase nelja aastaga oleme oma taristu uuendamisse investeerinud üle 80 miljoni euro. Need ja tulevased investeeringud on vajalikud selleks, et tagada joogivee kõrge kvaliteet, veeteenuse toimepidevus ja Läänemere puhtus,“ lisas Timofejev.

Tallinna ja Saue piirkonnas muutub Konkurentsiameti poolt kinnitatud veeteenuse hind praeguse 1. 56 euro asemel 1.84 euroni kuupmeetri kohta, hinnale lisandub käibemaks. Äriklientide veeteenuse hind hakkab olema 3.45 eurot kuupmeetri kohta (käibemaksuta).

Tallinna ja Saue veeteenuse hind erakliendile on olnud ja jääb ka edaspidi Eesti soodsaimate hindade tasemele, märgib Tallinna Vesi. Veeteenuse kulu moodustab Eestis keskmiselt ligi 1% leibkonna netosissetulekutest, Tallinnas jääb veeteenuse kulu alla 0,5% leibkonna netosissetulekust.

Rohkem maksab see, kes saastab

Veehinna kujunemist mõjutab ka 2023 suvel kehtima hakanud uus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadus, mille kohaselt peavad vee-ettevõtted ühtlustama era- ja äriklientide veeteenuse hinna kolme aasta jooksul. „Veeteenuse pakkumisel Eestis on järjest rohkem juurdumas põhimõte, et saastaja maksab rohkem. Vaatamata sellele, et antud põhimõte oli kasutusel juba aastaid, siis lähtuvalt uuest seadusest on Tallinna Vesi uuendamas hinnaerisusi vastavalt sellele, kui palju saastunud reovett kliendi juurest vastu võetakse,“ ütles Tallinna Vee tegevjuht.

Uus hind ka Maardus

Maardu tegevuspiirkonnas hakkab samuti kehtima uus veehind 3,87 eurot kuupmeetri kohta, millele lisandub käibemaks ning klientidele kaob igakuine abonenttasu. Hind on sama nii era- kui äriklientidele. Maardu piirkonnas on Tallinna Vesi teenusepakkuja, kuid mitte varade omanik. Maardu on seetõttu eraldi hinnapiirkond, mille hinda mõjutavad olulisel määral veehinnast teostatavad investeeringud Maardu piirkonda ning asustustihedus. Maardu klientide vee-teenuse hind ei ole muutunud üle kümne aasta, piirkonnas on ellu viidud üle 20 miljoni euro suurused investeeringud ning need jätkuvad reoveekanalisatsiooni väljaehitamiseks ja nõuetekohase veekvaliteedi tagamiseks.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab ligi 25 000 kodu- ja äriklienti ning 500 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad.