Vastab tõele, et Fermi Energia valis 2022. aasta lõpus pooleaastase tehnoloogiavaliku protsessis välja GE Hitachi BWRX-300, kui kõige rajamiskindlama, väikseima tehnilise riski, käidukogemusega ja olemasoleva kütusega väikereaktori tüübi. Selleks oli kaks kaalukat põhjust. Esmareaktor on rajamisel Kanadas. Seda teevad ehitusettevõte Aecon ja tuumajaamade omanik OPG. Nad on väga keerukate CANDU reaktorite tööea pikendamise ümberehitustega suutnud tõestatult püsida tähtajas ja saanud hakkama vähenevate kuludega. Teine põhjus oli, et BWRX-300 reaktor kasutab 90% juba olemasolevate keevaveereaktorite (KVR) puhul kasutatavaid komponente, ehk tehniline risk on madalaim, samas kui tänu väiksusele saavutatakse elektritoitest mittesõltuv (passiivne) ohutus ja süsteemi lihtsus. Pikem selgitus valikust siin.

Viidatud IEEFA uuring osutab õigustatult tuumaenergeetika probleemidele ja ebaõnnestumistele. Oleme neid Fermi Energias sisemiselt ja partneritega korduvalt analüüsinud ning ka enda konverentsidel käsitlenud siin ja siin. Suurim fundamentaalne, kuid korduvalt tehtud viga on eelarve tegemine ja ehituse alustamine enne ehitusprojekti valmimist ning siis varisevad kokku kõik plaanid ja eelarved. Tõepoolest, tuumaenergia on väga reguleeritud, kõrgete ohutus- ja pädevusnõuetega valdkond. Tuumaenergeetika on võrreldav kosmonautikaga või infrastruktuuri ehitusega, kus on samuti palju eelarve- ja tähtajaületusi, kuid on ka edukaid ja suurepäraselt teostatud projekte.

Väikereaktorite tehnoloogiad on erinevad

Üks IEEFA uuringu ja Delfi artikli keskne eksitus on käsitleda kõiki väikereaktoreid ühe „väikereaktori tehnoloogiana“. Gaasjahutus-, sulasoola- ja veereaktorite vahel on väga suured sisulised erinevused ning on ka kitsamalt erinevate veereaktorite vahel: on need, mis on ennast tõestanud tehnoloogiad ning need, millel kindlasti on suurem risk ja seega kulu. Fermi Energia ei pea Eestile sobivaks kõrge tehnilise ja majandusliku riskiga tehnoloogiaid, mille loamenetlus ja komponentide tootmine väga tõenäoliselt ajaliselt venib ja on määramatu kuluga.

Keevaveereaktorid on Eesti kontekstis õigem tehnoloogiaklass ning kokku 6 töötavat Soome ja Rootsi keevaveereaktorit on väga töökindlad, pikaaegse tööea, tuntud opereerimisega ja kasumlikud elektrijaamad, kuigi ka nende ehitamise ajal olid need kallimad kui kivisöejaamad, mida samal ajal rajas Taani.

Fermi Energia ei pea Eestile sobivaks kõrge tehnilise ja majandusliku riskiga tehnoloogiaid, mille loamenetlus ja komponentide tootmine väga tõenäoliselt ajaliselt venib ja on määramatu kuluga.

Fermi Energia ei saa olema kindlasti ei maailmas ega Euroopas uue tehnoloogia/reaktori esmarajaja. Plaan on olla kolmas-neljas maailmas ja teine-kolmas Euroopas. See võimaldab vältida esmaprojekti kulusid ning alandada ka rajamiseelarves lausa 30%ni ulatuvat varuteguri kulu. Oleme lähedases ja regulaarses kontaktis Kanada ja Poola esmarajajatega. See võimaldab õppetunde põhjalikult arvesse võtta ning olla kindel, et ehitusjoonised on valmis ja tuumaregulaatori poolt heaks kiidetud. BWRX-300 esmarajamine Kanadas on graafikus, komponentide tootmine käib, loamenetlus lõpufaasis. Kanadasse rajatakse kindlalt vähemalt 6 BWRX-300 tüübi reaktorit, võimalik, et üle 20. Samuti on Fermi Energia jaoks oluline valida tõestatud võimekusega ehituspartner ja saavutada fikseeritud hinna lähedane ehituseelarve.

Positiivsed näited jäid välja

Antud uuring, nagu mitmed tuumaenergia suhtes skeptilised uuringud, väldivad mainimast peale probleemsete ehituste projekte, kus on edukalt toimunud seeriatootmise kululangused ning saavutatud eelarves ja tähtajas püsimine. See on realiseerunud nii Jaapani, Lõuna-Korea ja hiljuti uues tuumaenergia riigis Araabia Ühendemiraatides tuumajaamade rajamisel.

Kriitiline ja nõudlik hoiak tuumaenergias ja energeetikas tervikuna on põhjendatud, nagu ka põhjalik töö ja selgitus, kuidas riske vältida ja maandada. Tegeleme sellega pidevalt. Eelmine nädal toimus Brüsselis Euroopa Komisjoni algatusel väikereaktorite tööstusalliansi esimene üldkoosolek. Juba juuni lõpuks esitame koos 10 teise valikuprotsessis või BWRX-300 kindlalt valinud Euroopa ettevõttega taotluse BWRX-300 ühisprogrammile saavutamaks seeriatootmise efekti, suuremat kindlust ja kulujagamist loamenetluseks, opereerimisvõimekuse, kütusetsükli, hoolduse ning ka tööstusauru -ja kaugküttelahenduste pakkumiseks. Rahvusvaheline koostöö liitlasriikide USA, Kanada, Rootsi, Poola ja teistega on hädavajalik nii Fermi Energiale kui Eestile tervikuna.

Tuumaenergia on energeetika doktorikraad - see võtab aega, on keeruline ja pole odav. Edu on võimalik saavutada täites hoolsuskohustust, olles vastutustundlik, pädev, aus ja avatud.