Rahandusministeerium saatis täna kooskõlastusringile koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga valminud seadusmuudatused, mille kohaselt peaks börsifirmad juhatuse ja nõukogu tasandil järgima rohkem soolist tasakaalu.

Sel puhul saab määravaks teejuhiks Euroopa Liidu direktiiv, kus näiteks ettevõtte nõukogus peaks olema esindatud vähemalt 40 protsenti alaesindatud soost või vähemalt 33 protsenti juhatuse ja nõukogu liikmetest on alaesindatud soost.