Uuele tööle sai kevade hakul 5% küsitlusele vastanuist. Enim paneb inimesi otsima uut tööd ootus kõrgemale töötasule (54,5% kõigist vastanuist ja 69,6% neist, kes vastamise hetkel olid töösuhtes.)