Kohtumisele terve rea ministriga olid tulnud nii tuuletehnoloogia liidu juhatuse esimees Andres Sõnajalg, kes kohtumist mullu detsembris palus, ning tuuleenergia assotsiatsiooni juhatuse esimees ja Enefit Greeni juht Aavo Kärmas.

Möödunud aasta detsembri alguses seitsmele ministrile tehtud kirjalikus pöördumises tegi Sõnajalg ettepaneku kutsuda kokku ümarlaud taastuvenergeetika arengut takistavate tegurite kõrvaldamiseks vajalike võimaluste otsimiseks.

Oma ettepanekus märkis tuuletehnoloogia liidu juhatuse esimees, et Eestis on taastuvenergia sektoris uute hädavajalike investeeringute tegemine takerdunud erinevate õiguslike ja tehniliste tegurite tõttu. Sõnajala sõnul on nende ületamine üksnes ametnike või ühe ministeeriumi tasandil liiga aeganõudev ja ebaefektiivne.

Ärileht kirjutas sellest, et tuuleettevõtjad saavad valitsuse audientsile, teisipäeva õhtul. Kuigi Andres Sõnajalg juhtis mullu detsembris tehtud pöördumises tähelepanu tervele reale takistustele, mis on hakanud pidurdama investeeringute tegemist tuuleenergiasse, olid enamus neist seotud riigifirma Eesti Energia ning selle tütarfirma Enefit Greeniga.

Täna pidi aga Sõnajalg just koos Enefit Greeni juhi Aavo Kärmasega ministrite ees istuma. Rohkem tuuleettevõtjaid kohtumisel ei osalenud. Ärilehele teadaolevalt näiteks tuuletehnoloogia liit teistele juhatuse liikmetele kohtumise toimumise kohta infot ei edastanud, nad pidid sellest lugema ajakirjanduse vahendusel.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel keskendus kohtumine sellele, kuidas saavutada aastaks 2030 seatud siht, et pool Eestis kasutatavast energiast tuleks taastuvatest allikatest. Peaminister Jüri Ratase sõnul tuleb aastaks 2030 seatud taastuvenergia eesmärgi täitmiseks kindlasti investeerida erinevatesse taastuvenergiaallikatesse.

„Kahtlemata on siin väga oluline roll ka tuuleenergial. Seatud eesmärgi saavutamiseks peavad riik ja ettevõtted tegema tuuleenergeetikasse uute investeeringute tegemiseks konstruktiivset koostööd,“ ütles peaminister. Ta lisas, et tuuleenergeetika valdkonna arendamisel tuleb tagada erinevate osapoolte – Eestimaa elanike, ettevõtjate, omavalitsuste, riigikaitse ja teiste – huvide tasakaal.

Kohtumisel tuuleettevõtjatega osales lisaks selle kokku kutsunud peaminister Jüri Ratasele veel ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, justiitsminister Urmas Reinsalu, kaitseminister Jüri Luik, majandus- ja taristuminister Kadri Simson ning rahandusminister Toomas Tõniste.

Riigikantselei rõhutas pressiteates, et kohtumisel ei käsitletud eri kohtuvaidlusi seoses tuuleparkide arendamisega.