Tarbija esitas komisjonile järgnevad väited:

Lepingu esemeks on kaubik Volkswagen Multivan Highline (2010. aasta), ostuhinnaga 21 990 eurot, tarbija soetas selle A1Autokeskusest. 2017. aasta detsembris sai tarbija sõiduki kätte ning pärast 100 km sõitu ilmnes sõidukil viga, armatuuris hakkas põlema infotuli, et DPF filter on umbes. Tarbija teavitas samal päeval sellest kaupleja esindajat ning kaupleja soovitas tarbijal minna sõidukiga töökotta ning lasta teha filtri põletuse. Tarbija lasi omal kulul teha filtri põletuse, kuid viga tuli tagasi.

Konsulteerides Möller Auto AS-iga sai tarbija teada, et tuleb ära vahetada filter, mille eest tasus 1250 eurot. Olles sõitnud aga juba 1000 km, tekkisid autoomanikul kahtlused õli nivoos. Tarbija informeeris sellest kauplejat, kuid kaupleja selgitas, et sellise koguse liitrite võtmine on normaalne: 1000 kilomeetrit ja 1 liiter õli. Pärast 800 km sõitmist süttis õlituli taas põlema.

Järgmise aasta märtsis süttisid sõidukil hoiatustuled, mis tähendasid mootori ülekuumenemist. Tarbija katkestas sõidu ja transportis sõiduki remonditöökotta, kus tehtuddiagnostika tuvastas plokikaane vea, mille remont ja taastamine läheb maksma 1500 eurot. Lisaks tuvastati, et kulunud on mootoriplokk, millele viitab ka suur mootoriõli kulu.

Tarbija leiab, et kaupleja on müünud varjatud puudustega sõiduki ning soovib sõiduki remonti ja juba vahetatud DPF filtri hüvitamist või kahju hüvitamist kogus summas mis kulub sõiduki parandamisele. "Kaupleja ütlused, et tarbija ei ole teavitanud autoga tekkinud probleemidest on täiesti vasturääkivad," sõnas tarbija.

Pakkumisel, mille nad edastasid ka tarbijakaitsele on küll sõna komisjonimüük, mida võib tõlgendada, et nad võtavad autosid komisjonimüüki, kuid tarbija väidab, et talle keegi ei teavitanud, et konkreetne masin on komisjonimüügis ja seda ei lugenud ta ka automüügi kuulutusest välja. "Mis puutub kaupleja poolt edastatud komisjonimüügi lepingut, siis seal on lepingu punktis 2.6 konkreetselt kirjas, et kaupleja võtab vastutuse müüdava auto ees," väidab tarbija.

Kaupleja vastuväited

Kaupleja ütles komisjonile, et liisinglepingus on tema müüjana märgitud vaid formaalselt ning tegelikuks automüüjaks on eraisik. Kaupleja esineb antud suhtes vaid vahendajana ning leiab, et ei vastuta sõiduki puuduste eest.

Sisuliste nõuete osas kaupleja seisukohta ei võta, vaid märgib, et tarbija pöördus kaupleja poole viis ja pool kuud pärast sõiduki üleandmist. Eeltoodu alusel, et kaupleja ei ole enda hinnangul sõiduki müüja ega ka asjaolul, et tarbija ei teavitanud sõiduki puudustest, leiab kaupleja, et ei ole sõiduki puudusi varjanud.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus: tarbija avaldus rahuldada

Nagu nähtub sõlmitud müügilepingust, oli sõiduki müüjaks kaupleja. Ühtlasi on kaupleja lepingu punktis 3.1.1 kinnitanud, et müügiese on müüja omandis ja p 3.3.1 kinnitanud, et müüdaval sõidukil ei ole kolmandatel isikutel mingeid õigusi. Komisjonilepingu üldmõtte järgi loob komisjonilepingu täitmiseks tehtud tehing õigusi ja kohustusi üksnes komisjonärile ehk kauplejale. Komisjonäril oli õigus müügieseme lepingule mittevastavuse korral õigus nõuda enda vabastamist komisjonilepingu täitmisel võetud kohustustest. Kaupleja professionaalse automüüjana enda õigust ei kasutanud. Kaupleja võõrandas sõiduki tarbijale. Seega sõiduki lepingutingimustele mittevastavuse korral on tarbijal tulenevalt komisjonilepingust õigus esitada kahju hüvitamise nõue kaupleja vastu.

Komisjoni hinnangul ei ole tavapärane, et 135 000 kilomeetrit läbinud sõiduk vajab pärast täiendava 100 kilomeetri läbimist DPD filtri vahetust ning pärast 1000 kilomeetri läbimist plokikaane- ning mootori remonti.

Tarbija on tasunud DPF filtri vahetamise eest 1561,20 eurot, mis tuleb ülaltoodust tulenevalt välja mõista. Sõiduki mootori ja plokikaane remont on esitatud materjalide alusel tegemata, mistõttu komisjon kohustab kauplejat tegema omal kulul sõiduki mootorija plokikaane remondi. Kui kaupleja mõistlikul ajal remonti ei teosta on tarbijal õigus tellida remont talle sobivalt remonditöökojalt ning nõuda kauplejalt kulude hüvitamist.

A1Autokeskus: kahtlustame tarbija poolt petmist

A1Autokeskuse esindaja Andres Algvere sõnul pole nad tarbijakaitseameti otsusega nõus ja pöörduvad edasi kohtusse. Lisaks on asjalood tema sõnul nii kahtlased, et kahtlustavad tarbija poolt raha välja petmist. "Sõiduki tõi meile müüki (komisjonimüüki) niiöelda inimene tänavalt. Kontrollisime sõiduki tehniliselt üle ja kontrollisime ka hooldusajalugu, kõik oli korras," rääkis ta. "Mingisugust DPF jm. viga ei avaldunud."

Paari nädala pärast tuli Algvere sõnul klient, kontrollis sõiduki üle, kõik oli korras, ostis sõiduki ära, jättis enda vana sõiduki neile veel komisjonimüüki. "Suhtlesime vahepeal sõiduki ostjaga seoses meil komisjonimüügis oleva sõidukiga, tal muid pretensioone ei olnud, müüsime veel selle tema vana sõiduki ka ära. Siis möödus 5,5 kuud kõnealuse sõiduki tehingust ja ostja tuli välja väidetega, mida siis ka tarbjakaitseametile esitles," rõhutas ta.

"Meile ei ole ostja sõidukit näitama (kasvõi vea olemasolu kontrollima) toonud. Ainsad tõendid on kohalikust Türi autoremondi töökojast pärit arved ja pakkumised remontöödele, kus peal ei ole isegi sõiduki andmeid ja ostja enda väited. Volkswageni esindusega on ostja e-maili teel suhelnud, kirjeldanud teoreetiliselt viga ja seepeale on talle antud teoreetilist nõu. Sõidukit reaalset VW esinduses kontrollitud ei ole!"

Algvere leiab, et tarbjakaitse ei ole sõidukit kontrollinud ega kontrollinud kas reaalselt on midagi kuskil vahetatud-remonditud.

"A1Autokeskus püüab alati enda äri ajada ausalt ja vastutata müüdava kauba eest, oleme tegutsenud juba pea 6 aastat sama kohapeal, meil on palju rahulolevaid kliente. Oleme aastate jooksul palju sõidukeid järel parandanud ja pakume ka enda lao sõidukitele 3-6 kuulist garantiid," sõnas ta.

"Hetkel tunneme, et meile on tõsiselt ülekohut tehtud," lõpetas Algvere.