Rahandusministeeriumi koostatud ametnike palgastatistika järgi teenis maksu- ja tolliameti juht Valdur Laid lisaks 6500 euro suurusele põhipalgale ka 14 500 euro suuruse muutuvpalga, mille hulka loetakse ametnikule makstud tulemuspalk, preemia ja lisatasu täiendavate tööülesannete eest. Sellega küündis Laidi – kes ka oma põhipalga poolest on kõige paremini tasustatud ametnik –, möödunud aasta kogusissetulek üle 88 300 euro.

Suurima preemia teeninud ametnike edetabelis järgneb talle üsna tasavägiselt mullu detsembris skandaali tõttu haridusministeeriumi kantsleri kohalt lahkuma pidanud Tea Varrak, kelle muutuvpalk jäi ca 130 euro võrra Laidile alla, piirdudes 14368,48 euroga. 2017. aasta märtsis sellele kohale asunud Varraku aastasissetulekuks kujunes mullu natuke üle 64 200 euro.

Mäletatavasti taandus Varrak haridusministeeriumi kantsleri kohalt mullu detsembris, kui avalikkuse ette jõudsid ministeeriumis pikalt kuhjunud pinged seoses tema juhtimisstiiliga. Varrakuga kokku puutunud inimeste sõnul oli kantsler võimukas, agressiivne ja kolleegide suhtes lugupidamatu ning see põhjustas ministeeriumis halva tööõhkkonna ja suure kaadri voolavuse. Tema viimane tööpäev ministeeriumis oli selle aasta 20. jaanuar.

Kolmandana leiab suurima preemia teeninud riigiametnike edetabelist PPA migratsioonibüroo juhataja Maige Lepa, kelle muutuvpalk oli 14 000 eurot. Siiski piirdus tema mullune aasta kogusissetulek vaid 17 645 euroga, kuna ta jõudis 2018. aastal sel töökohal töötada natuke üle kuu aja.

Ülejäänute suurima preemia teeninud riigiametnike seas on nii mitme ameti peadirektoreid, kantslereid ja asekantslereid. Kõrgeimat igakuist palka teenivate riigiametnike seast paistavad suurima preemiasaanute seast silma näiteks sotsiaalkindlustameti juht, kes oma 6300 euro suuruse põhipalgaga jääb riigisektoris alla vaid maksuameti juhile. Tema preemia suuruseks jäi mullu ligi 13 000 eurot.

Sellega küündis tema aastane sissetulek sarnaselt maksu- ja tolliameti juhile Valdur Laidile üle 80 000 euro, kuid erinevalt temast piirdus see 80 338,24 euroga. 9000 euro suuruse preemia teenis ka maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann, kelle igakuine põhipalk on 5300 eurot. Tema aastaseks sissetulekuks kujunes ligi 70 000 eurot.