"Kaitseministeerium on selles konfliktis jäänud teenimatult pilti kui autistlik pidurdaja, kes ei taha kuulda millestki peale riigikaitse. Tegelikult me tajume selgelt seda, et Eesti sisemajanduse kogutoodangu kasvust sõltub meie eelarve kasv, ja me oleme viimase paari aasta jooksul otsinud võimalusi, kuidas teha nii, et Ida-Virumaale saaksid tulla suuremad tuulikud," ütleb ministeeriumi ametnik.

Kuigi Oidsalu on jätkuvalt seisukohal, et eelmisenädalase riigikohtu otsuse järel ei ole faktiliselt midagi muutunud – otse vastupidi, riik on oma järelevalvekohustust täites käitunud seaduslikult, mistõttu pole ka kahjunõudeks alust –, võiks pikalt oodatud lahenduse tuua valitsuse otsus soetada piirkonda lisasensor, mis annaks tuulepargi arendajatele võimaluse rajada kuni Jõhvi-Iisaku liinini nii palju ja nii kõrgeid tuuleparke, kui kohalikud lubavad, kinnitab ta.

Mis puudutab kahte tuulikut, mille ehitust Sõnajalad kevadel Eleon Green OÜ (endise nimega Kindel Vara OÜ) all jätkasid, siis ütleb Oidsalu, et nende, 220 meetri kõrguste tuulikute ehituseks puudub arendajatel ka kohaliku, Lüganuse valla luba.

Ka väidab ametnik, et kui üldse kedagi praegu Aidu tuulepargi kaasuses kahjunõue ähvardab, siis ei ole need riigiasutused – täpsemalt justiits- ja kaitseministeerium –, kellega Sõnajalad riigikohtuni Aidu tuulepargi ehituslubade kehtivuse üle vaidlesid, vaid hoopis kohalik Lüganuse vald, kellel ta soovitas hiljuti nende kahe tuuliku arendus lisaks TTJA-le ka omalt poolt peatada.

Loe pikemalt Põhjarannikust.

Kuigi ministeeriumi ametniku seisukohad on oluliselt tuulepargi arenduse osas leebunud, on arendajate Oleg ja Andres Sõnajala sõnul nendes siiski otseseid valeväited. Näiteks ütlevad nad, et just seda kohus viimase 2,5 aasta vaidluse tulemusel tuvastaski, et Ida-Viru maavanemal polnud õigus 2017. aasta kevadel tuulepargi arendust seisma panna ehk see oli ebaseaduslik.

Ka ütlevad arendajad, et kevadiseks tuulikute ehituse jätkamiseks ja just nii kõrgete tuulikute püstitamiseks oli neil Lüganuse vallalt luba täiesti olemas. Seejuures viitavad nad Lüganuse vallavanema Andrea Eiche 02.08.2018 kirjale.

"Lüganuse vallavalitsus leiab, et elektrituulikute aluspinna ettevalmistamine vundamentide aluspindade kõrguste ühtlustamiseks on lubatav tegevus ja ei pea ega saagi olla kajastatud ehitusloa taotlemisel esitatud eelprojekti staadiumis," ütleb selles Eiche.

Mis puudutab väiteid kahjunõuete kohta, siis kuna riigikohus on ehituslubade peatamise ebaseaduslikuks tunnistanud, on arendajatel endi kinnitusel täielik õigus just riigilt arenduse pidurdamise eest kahjutasu nõuda. Nende maksmine on seadusega reguleeritud ja riigil ei ole sellest vähimatki väljapääsu, kinnitavad Sõnajalad.

Ühtlasi märgivad nad, et kindlasti ei ähvarda see kahjunõue Lüganuse valda, keda Oidsalu püüdis veenda riikliku järelevalve ajaks arendust seiskama, kuna seaduse järgi on just kohalikul omavalitsusel teha riiklikku ehitusaegset järelevalvet – eeskätt projektidel, mille ehitusloa on vald ise väljastanud. "TTJA teeb seda praegu jätkuvasti ebaseaduslikult," on arendajate seisukoht.