Ärileht kirjutas novembri lõpus, et Selveri Köök avastas novembri alul Oskari Lihatööstuse ahjufilee singist listeeriabakteri, misjärel tagastati tooraine kohe tootjale ja lõpetati lihatööstuse toodete kasutamine oma toodete valmistamisel.

Oskari Lihatööstuse juht Aldo Paik selgitas novembi lõpus Ärilehele, et nii kui nad Selveri võetud proovi bakterileiust 5. novembril teada said tehti tööstuses suurpuhastus ning pärast seda on nii tööstuse enda kui ka VTA poovid olnud puhtad.

Seda kinnitab ka amet ise. „Peale seda, kui ettevõte sai teada, et nende lihatootest tuvastati Listeria monocytogenes, teostas ettevõte sisekontrolli, et tuvastada toote saastumise põhjus,” ütles ameti toiduosakonna juhataja Kairi Ramjalg.

Ettevõte tegi kindlaks, et toote valmistamise kuumtöötlemise režiimis oli töötaja tähelepanematuse tõttu tekkinud kõrvalekalle ja seetõttu ei läbinud toode ettenähtud kuumtöötlust. „Peale antud juhtumit rakendas ettevõte korrigeerivaid tegevusi – teostas töötajate koolituse, sh eraldi koolituse termotöötlejale, rakendati tööpindade täiendavat hooldust,” kirjeldas Ramjalg.

Enesekontrolli raames võttis ettevõte proovid nii toodetest kui töökeskkonnast. „Proovide vastused olid nõuetekohased, st Listeria monocytogenes’t ei tuvastatud,” märkis VTA esindaja. Tema kinnitusel on ka ameti enda järelevalve käigus võetud proovide tulemused olnud nõuetekohased.

Nimelt käis VTA ametnik Oskari lihatööstuses 11. novembril kontrollimas ja võttis kontrolli käigus ka ettevõtte töökeskkonnast ja tootest proovid Listeria monocytogenese tuvastamiseks. „Proovide vastused olid nõuetekohased, st Listeria monocytogenes’t ei tuvastatud,” sõnas Ramjalg.

Ta märkis, et lisaks ettevõtte enda poolt rakendatud tegevustele tegi VTA ettekirjutused sanitatsiooniplaani ja proovivõtuplaani korrigeerimiseks ning kuumtöötlemisega seotud dokumentatsiooni täpsustamiseks.

Kuigi kõik toiduahelega seotud käitlejad on VTA järelvalve all, on tänase seisuga vaid kalatööstus M.V.Wool kõrgendatud tähelepanu all, sest ettevõttest on leitud Listeria monocytogenese puhangutüvi ST1247, mis on põhjustanud haigestumisi nii Euroopas kui ka Eestis.

Kuna VTA sulges kaks nädalat tagasi M.V.Wooli tehase, on ettevõte teatanud, et teeb jõulude eel algust 125 töötaja koondamisprotsessiga.