„Põhiseaduslike riskide arvestamata jätmine on lubamatu. Võimuliidu tegevus pensionireformi eelnõu läbisurumisel on arusaamatu ja põhiseaduslike probleemide tähelepanuta jätmise tõttu vastutustundetu," lausus Sõerd.

Koalitsioon plaanib viia pensionireformi seaduseelnõu riigikogu suurde saali ja siduda selle valitsuse usaldushääletusega. „Kui eelnõu on suures saalis kolmapäeval, siis pole enam praktiliselt ka võimalust, et riigikogu saaks põhiseaduse riive küsimused ära lahendada. Veelgi enam, komisjoni esimees [Aivar] Kokk (Isamaa) teatas eile komisjoni istungil, et ei järgmise nädala esmaspäeval ega ka teisipäeval rahanduskomisjon pensionireformi eelnõu enam ei aruta. Arutelude aeg on läbi, on vaja hakata otsustama, oli komisjoni esimehe sõnum," kirjeldas Sõerd.

Ta märkis, et viimased viis muudatusettepanekut pensionisamba reformi eelnõusse olid eile rahanduskomisjonis arutamisel. „Nende eesmärk oli muuhulgas ära siluda ka põhiseaduslikke riske pensionireformi eelnõus. Täna rahanduskomisjoni lauale tulnud õiguskantsleri kiri ütleb aga selgelt, et koalitsiooni viimased sammud ja viimased muudatusettepanekud selleks on täiesti ebapiisavad," ütles reformierakondlane.

Sõerd osutas, et isegi koalitsiooni muudatus seaduse rakendamise tähtaegade muutmiseks pole õiguskantsleri hinanngul piisav.

„Täielikult on lahendamata põhiseaduslikud probleemid ebavõrdse kohtlemise osas, seaduse tagasiulatuva jõuga kohaldamise osas ja omandiõiguse riive osas. Omandiõiguse riive näiteks puudutab praegusi teise pensionisambaga liitunuid. Kui seni sõltus teise samba osakuomaniku osaluse väärtus pensionifondis fondivalitsejate investeerimisotsustest ja finantsturgude olukorrast, siis nüüd loob riik täiendava riski. Nimelt hakkab reeglite muutmisel pensioniosakute väärtus sõltuma ka teiste osakuomanike käitumisest, ehk lahkujate hulgast ja sellest kui suure osa investeeringutest fondidest põgenejad kaasa võtavad," lisas Sõerd.