„Kokkulepe Van Oordiga on allkirjastatud ja see sisaldab endas ka osaluse omandamise kokkulepet,” ütles Saaremaa läänerannikust 10–27 km kaugusele 100 tuulikuga meretuuleparki kavandava Saare Wind Energy enamusosanik Veiko Väli. Detailsemalt ta kokkuleppe sisusse veel laskuda ei soovinud.

Arendaja sõnul toob Van Oord toob endaga kaasa pädevuse, mida ühelgi teisel meretuulepargi arendajal täna Eestis pole. „Van Oord on oma tegevuse põhimahus spetsiifiline ehitusfirma, mis reaalselt ehitab meretuuleparke erinevatele arendajatele, omanikele ja operaatoritele,” märkis Väli. Ka on Hollandi ettevõtte jaoks tavaline, et nad liituvad meretuuleparkide projektidega juba väga varases arendusfaasis.

„Just selline on koostöö Saare Wind Energy meretuulepargis,” ütles Väli. Ta avaldas lootust, et staažika Hollandi ettevõtte kaasamine aitab neil ka projekti arendamist kiirendada. „Vajalikud investeeringud projektiga edasi liikumiseks on tagatud,” kinnitas ettevõtte juhatuse liige. Väli lisas, et nad on viimastel aastatel olnud kontaktis veel mitmete võimalike koostööpartneritega, kelle näol on tegu suurte ja tuntud Skandinaavia energiaettevõtetega.

Läksid valitsuse otsuse vastu kohtusse

2014. aasta lõpus asutatud Saare Wind Energy, millest 66,67% kuulub Veiko Välile ja 33,33% Kuido Kartaule, andis 600MW meretuulepargi hoonestusloa taotluse sisse 2015. aasta aprillis. Küll aga otsustas Ratase esimene valitsus neli aastat hiljem, mullu aprilli alguses hoonestusloa menetluse algatamisest kapo hinnangu alusel keelduda.

Selle aluseks oli kahtlus, et taotleja võib hoonestusluba saades ohustada avalikku korda, ühiskondlikku turvalisust ja riigi julgeolekut. Kuigi arendaja vaidlustas mullu mais valitsuse otsuse kohtus, otsustati hiljem asuda väljaspool kohtulikku menetlust läbirääkimisi pidama, kuna arendaja oli leidnud potentsiaalse strateegilise partneri, kes oleks nõus Saaremaa meretuulepargi rajamisele õla alla panema.

Kui varasemalt ei olnud teada, kellega täpselt Saaremaa meretuulepargi rajajad on läbirääkimisi alustanud, andis Hollandi firma ise möödunud kolmapäeval teada, et on sõlminud Saare Wind Energyga kokkuleppe, mille kohaselt nad ühendavad jõud ja asuvad ühiselt Saaremaa läänerannikule, 154 ruutkilomeetrile plaanitavat meretuuleparki rajama.

Van Oord ise põhjendas otsust sellega, et tegu on väga hea asukohaga Läänemeres, kus ka tuulte suund on meretuulepargile soodne. Ka avaldas Hollandi firma lootust, et arendus ise annab täiendavad stiimuli Baltikumi avamere elektrivõrgu loomiseks.

INFOKAST: Mis liiki ettevõte on Van Oord?
elluviimisele. Nende hulgas on nii naftapuurtorne kui meretuuleparke. Enam kui 150 aastat vanale ettevõttele kuulub suuruselt kolmas süvenduslaevastik maailmas. Ettevõtte, mis andis 2018. aastal tööd ligi 5000 inimesele, käive oli 1,88 miljardit eurot.


Värskeimate meretuuleparkide hulgas, mille ehitamises lööb Van Oord kaasa, on näiteks Northland Poweri Deutsche Buchti meretuulepark, kuhu pannakse püsti 33 meretuulikut ning pargi koguvõimsuseks on 269 MW. Kuigi selle pargi ehitus veel käib, toodab see juba võrku elektrit. Park, mille hinnanguline maksumus on 1,4 miljardit eurot, suudab varustada ca 328 000 majapidamist.


Ka lõi Van Oord kaasa 2015-2017 aastal Hollandi rannikule rajatud Gemini meretuulepargi ehitusel. Pargi, kus on püsti pandud 150 4MW meretuulikut, koguvõimsuseks on 600 MW. Seda peetakse tänaseni üheks suurimaks meretuulepargiks maailmas.  

Selle ehituse maksumuseks oli 2,8 miljardit eurot. Samas teenib park, mille kaasomanikeks on Northland Power, Siemens, Van Oord ja HVC NV kokku 3,6 miljardit eurot taastuvenergiatoetusi.

Küsimuse peale, kuidas Hollandi ettevõttega nii kiiresti – sisuliselt poole aastaga – kokkuleppele jõuti, ütles Saare Wind Energy osanik Kuido Kartau, et koostöö Hollandi ettevõttega on olnud algusest peale sujuv, kuna neil on projekti arendamise osas väga sarnane visioon ja ühised arusaamad.

„Loomulikult ei ole kõik sündinud mõne päevaga, vaid küpsenud siiski kuude pikkuses protsessis,” rõhutas Kartau. Ka tõi ta eraldi välja EAS-i välisinvesteeringute keskuse rolli ning selle Lääne-Eesti investorkonsultanti Sulev Alajõed, kes on aidanud omalt poolt palju selle koostöö sündimisele kaasa. „Van Oord näeb tuuleenergeetikas suurt tulevikku ja Eesti on üks perspektiivne koht,” märkis Kartau.

Ootavad ametkondadelt edasisi juhiseid

Tema sõnul on Hollandi firma esindajad juba korduvalt käinud ka Eestis, kus on toimunud kohtumised erinevates ametkondades ja asutustes. „Van Oordi esindajad on hoonestusloa menetluse jätkumise korral tulemas veel ja veel Eestisse üldiselt ja lokaalsemalt Saaremaale,” märkis Kartau

Arendajate kinnitusel peaksid ka Eesti valitsusasutused olema värskete arengutega hästi kursis, kuna asjakohane informatsioon on neile juba edastatud. „Me sooviksime jätkata sealt, kus projekt seisma jäi. Loodame, et vahepealsed arusaamatused on lahenenud ning valitsus saab teha lähiajal otsuse hoonestusloa protsessi jätkamiseks,” lisas Veiko Väli.

Ühtlasi märkis ta, et kuna 2015. aastast alates – kui meretuulepargi hoonestusloa taotlus menetlusse võeti –, on tuuleenergeetika tehnoloogias toimunud märkimisväärne areng, siis tuleb pärast hoonestusloa menetluse jätkumist ka erinevaid Saare Wind Energy meretuulepargiga seotud detaile täpsustada, sh nii selle maksumust kui suurust.

Projekti, mille algseks maksumuseks hinnati 1,7 miljardi eurot, edasine ajakava sõltub arendajate kinnitusel hoonestusloa menetluse jätkamise alase otsuse tegemise ajast ning selle käigus esitletud korrigeeritud ajakavast ning muust asjasse puutuvast informatsioonist.

Kuigi kohtus esindas Eesti riiki vaidluses arendajatega justiitsministeerium, öeldi sealt täna Ärilehele, et nemad enam selle teemaga ei tegele, vaid see on liikunud tagasi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsusalasse. Selle avalike suhete osakonnast öeldi, et hetkel pole neil sel teemal midagi lisada. „Kui uued asjaolud on meile teatavaks tehtud, siis vaatame need üle,” ütles Rasmus Ruuda.

Kuigi vahepeal on valitsus andud rohelise tule juba kolme meretuulepargi hoonestusloa menetlusele, Saare Wind Energy omanikud selles probleemi ei näe. „Soovime neile edu,” lausus Veiko Väli.

Vaata juuresolevast videost, milline näeb välja Gemini meretuulepark, mille rajamisse Van Oord samuti panustas.