Eesti riigile esitatakse sundvõõrandamise eest kahjunõue, mille suuruse välja selgitamisega tegelevad eksperdid, selgitas Margus Linnamäe tema kohta haruldases pressiteates.

"Olen äärmiselt pettunud, et Eesti riik on asunud likvideerima vaba ettevõtlust ning läbi viima vastutustundetut eksperimenti rahva tervisega," märkis Linnamäe. "Viis aastat tagasi võeti vastu seadus, mis näeb ette apteekide enamusosaluse kuulumise ainult proviisoritele. Kuid vaatamata sellele, ei ole riik suutnud üleminekuperioodi sisustada moel, mis tagaks õiglase kompensatsiooni tänastele apteegiomanikele. Eesti ajaloos on tegemist pretsedenditu olukorraga, kus ettevõtjaid sunnitakse oma ettevõtetest loobuma. Mitte kellelgi ei saa meie riigis enam olla garantiid omandi puutumatusele.

Kahjuks ei ole sotsiaalministeerium täitnud turuosaliste ootusi reformi rakendusmeetmete väljatöötamisel. Juba seaduse vastu võtmisel oli selge, et proviisorid ei suuda ilma riiklike garantiide ning abiprogrammideta apteeke tänaste omanike käest õiglase hinna eest omandada. Kujunenud situatsioonis, kus sadu apteeke ootab ees mass-sulgemine, puuduvad riigil analüüsid ja plaanid kriisi ära hoidmiseks. Kahetsusväärselt on riik tekitanud patsientidele olukorra, kus ravimite kättesaadavus ja apteegiteenus on vähem kui kahe kuu pärast katkemisohus.

Suuresti tänu ketiapteekide eestvedamisele on meil täna kaasaegsed apteegid ning kvaliteetne teenus, mida apteegi külastajad iseenesestmõistetavaks peavad. Ka Kantar Emori uuring kinnitas, et Eesti apteegiturg töötab väga hästi ja inimeste rahulolu teenusega on kõrge. Seda hämmastavam on sotsiaalministeeriumi järjekindel soov reform jõustada, olenemata sellest, et sellise radikaalse muutuse järele puudub igasugune vajadus ning nagu tänaseks on selgunud, pole seda ka praktiliselt võimalik läbi omandi võõrandamise teostada.

Kujunenud olukorras, kus reformi jõustumiseni on jäänud vähem kui kaks kuud ning apteeke müüa pole võimalik, otsustasin anda apteegid üle ettevõttes praegu töötavatele proviisoritele. Patsiendid ei pea apteegireformi tõttu kannatama, kuid riik peab ettevõtjatele kompenseerima apteekide õiglase hinna.

Kuigi vähem kui kaks kuud enne apteegireformi jõustumist toimub poliitikute seas jätkuvalt näiline arutelu, kas apteegireformi on vaja või mitte, ei ole minus usku, et reformi soovitakse ka tegelikult peatada. Seetõttu tegin põhimõttelise otsuse anda apteegid üle oma tänastele apteekritele, kelle kogemused annavad kindlust, et apteegiteenust osutatakse ja arendatakse samasuguste kõrgete standardite järgi nagu seda seni on tehtud. Need apteekrid võtavad vastutuse selle eest, et ravimite kättesaadavus oleks Eesti inimestele tagatud ka apteegireformi jõustudes.

Olen oma ettevõtet ehitanud üle 25 aasta ja on selge, et sellel on oma väärtus ja hind. Põhiseadus näeb sundvõõrandamise puhuks ette kohese ja õiglase hüvitise. Riik peab tekitatud kahju ettevõtjatele kinni maksma," hoiatas Linnamäe.

Eile teatas ka leedukatele kuuluv Euroapteegi kett, et hakkavad 1.aprilli lähenedes tõsiselt tegelema sellega, et säilitada enda kaubamärgi apteegid ja anda need apteekritele pidada.

"Me oleme oma organisatsioonis eeltööd teinud ja küsinud apteekritelt - tagasiside on erinev. Sooviavaldusi ise apteeki pidada on, aga kas senine kool ja elu on nad ettevalmistanud ka äriüksuse iseseisvaks majandamiseks? Siin tahamegi neid igakülgselt toetada," seletas Euroapteegi turundusjuht Andres Reimand.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid