Registreeritud töötute arv kasvas kuu alguses mõnevõrra kiiremini kui paaril viimasel nädalal, samas jäi kasv eriolukorra esimeste nädalatega võrreldes väiksemaks50 ning 50 000 piir jäi veel ületamata, teatas Töötukassa.

Möödunud nädalal registreeriti 2052 uut töötut. Kuivõrd töösuhteid lõpetatakse enam kalendrikuu lõppedes, siis reeglina kuu alguseti töötuna registreerimise aktiivsus ka suureneb. Eelmisel nädalal lisandunud uutest registreeritud töötutest 39% olid oma viimaselt töökohalt koondatud.

Registreeritud töötuse määr oli kõrgeim Ida-Virumaal (13,1%)ja madalaim Hiiumaal (4,7%). Alates eriolukorra väljakuulutamisest on registreeritud töötus kasvanud kõigis maakondades.

Alates eriolukorra väljakuulutamisest 13.märtsil on registreeritud töötute arv suurenenud 13 027 inimese ehk ligikaudu 35% võrra.

Eelmisel nädalal esitas kollektiivse koondamisteate 15 asutust, kelle poolt esialgselt esitatud informatsiooni alusel kavandatakse koondada 554 töötajat. Ülekaalukalt andsid tooni majutusasutused, suur osa teadetest tuli ühe grupi erinevatest hotellidest.

Töötasu hüvitist on 11.05.2020 hommikuse seisuga määratud hüvitist 12 978 asutuse 104 931-le töötajale. 85 622 inimest on saanud hüvitist ühe kuu eest ning 19 309 inimest on saanud hüvitist kahe kuu eest, see on ka maksimaalne periood, mida tööandja saab taotleda. Määratud hüvitiste kogukulu on 114 208 697 eurot.