"Kaks tunneliga ühendatud saart oleksid sümbolid Soome ja Eesti tihedast koostööst," kirjeldas Peter Vesterbacka avaldatud teates. Saartele on isegi nimi antud ja selleks on "Green Float Tallinn", mis viitab ühtaegu plaanile, et plaanitavatel saartel oleks elu võimalikult keskkonnasõbralik ja ei tekitaks jäätmeid (st kõik läheks ümbertöötlemisse/taaskasutusse) ning ehituslikult oleks tegu nö ujuvsaartega, mille rajamine on Vesterbacka sõnul lihtne ja selline lahendus võimaldab toime tulla ka kõikuva meretasemega.

Soomlasel on välja otsitud juba ka koostööpartnerid, kellega saari projekteerima asutakse. Jaapani firma Shimizu Corporation ja Hollandi ettevõte Blue21 on teate kohaselt nõustunud ujuvsaarte loomisesse panustada.

Joonisel pakub Finest Bay Area välja kolm asukohta saarte rajamiseks.

Riigihalduse minister Jaak Aab teatas aga juuli lõpus, et kavatseb Peter Vesterbacka firma Tallinna-Helsingi tunneli ja tehissaare riigieriplaneeringu algatamata jätta. "Tunnustan arendajat FinEst Bay Area Development OÜ-d nende ambitsioonika ja innovaatilise plaani eest kahe riigi jaoks olulise ühenduse rajamiseks," ütles Aab.

„Ent riigile täna teadaoleva info valguses on meil põhjust kahelda selle projekti elluviidavuses nii keskkondlikel, majanduslikel kui ka julgeoleku kaalutlustel. Lisaks on riikidevahelise ühenduse loomine võimalik ainult kahe riigi tahte ja igakülgse koostöö korral. Selleks tuleb enne tunneli kavandamist leppida kokku riikide ühistes huvides."