„Kui vallavalitsusse tuleb selline asi sisse, siis me anname ta komisjonidesse: majanduskomisjoni, arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni,” kirjeldas Vallbaum, mis on need protseduurilised toimingud, mis Viru-Nigula vallavalitsus peab Fermi Energia 16. septembril esitatud hoonestusõiguse taotluse osas läbima enne, kui see vallavolikogu lauale jõuab.

„Komisjonid kujundavad oma arvamused ja esitavad oma seisukohad ning need lähevad volikokku,” lisas Vallbaum. Praeguseks on Fermi Energia hoonestusõiguse taotlus käinud läbi nii vallavalitsuse enda kui majanduskomisjoni laualt. Uue nädala esmaspäeval jõuab see ka eelarvekomisjonisse.

Küll aga nentis Viru-Nigula vallavanem, et isegi kui komisjonid oma seisukohad kujundavad, ei saa siiski vallavolikogu mingit selget otsust teha, kuna Eesti valitsus ei ole seni kujundanud oma seisukohta tuumajaama rajamise osas. „Eks küsimusi on palju. Riik pole ju võtnud vastu ka seadust – kas rajada siia tuumajaam, kuidas seda ehitada ja kuhu lähevad tuumajäätmed –, kõigepealt peab riik selle otsustama,” põhjendas ta.

Tuumajäätmete matmise küsimus on ka üks peamisi, mis kohalikule rahvale muret teeb. Vallbaumi sõnul on kohalike mure ka põhjendatud. „Meil sellist emotsionaalsust ei ole. Me oleme tööstuslinn ja inimesed on harjunud tööstuse müra ja käraga,” selgitas ta, viidates Kundale, kuhu Fermi Energia tuumajaama hoonestusõigust taotleb.

Samas tõdes ta, et üldine meelestatus kohapeal on positiivne, kuna tuumajaama projekt looks piirkonda töökohti, muudaks piirkonna haritud inimestele atraktiivseks ning tooks muid kasusid kaasa.

„Me oleme ka neile (Fermi Energiale – S.L.) välja öelnud, et vald ei saagi mingit seisukohta kujundada. Me küll vaatame [selle taotluse] läbi, oleme koostööaltid, aitame rahvaga rääkida, aga me ei saa ju enne otsustada, kui pole kõrgemalt poolt otsust tulnud,” rõhutas Vallbaum.

Tema sõnul peaks tuumajaamaga rajamisega seotud küsimustele praegusel hetkel pigem vastuseid andma majandus- ja taristuminister, keskkonnaminister ja peaminister. Ka peaks nad selgitama, miks nad venitavad selle otsusega ja pidurdavad sellega väikevaldade arenguvõimalusi.