Möödunud nädalal tegi Fermi Energia Viru-Nigula vallavalitsusele ettepaneku seada ettevõtte kasuks hoonestusõigus vallale kuuluvale, Kunda sadama lähistel asuvale Madala kinnistule.

„Oleme 18 kuu jooksul kohtunud Viru-Nigula valla inimestega kokku seitsmel korral valla eri paigus ning kahel korral ka vallavolikogus projekti sisu selgitanud. Selle tegevusega kindlasti ka jätkame. Hoonestusõiguse seadmise vajadus on tingitud soovist astuda konkreetne samm, et tuumajaama projekt realiseeruks,“ rääkis Fermi Energia juhatuse liige Henri Ormus.

Samas märkis ta, et see ei tähenda, et lõplik valik elektrijaama asukoha suhtes oleks tehtud, vaid pigem on tegu sammuga, mis loob aluse ja annab kindlust edasiseks vastastikuseks koostööks. „Jätkame sobiva asukoha väljaselgitamise uuringutega ja projekti tutvustamisega ka teistes välistusanalüüsis sõelale jäänud asukohtades. Oleme seda teinud juba ka Pärnus, Lääne-Harju ja Lüganuse vallas,“ märkis Ormus.

Plaanib riigi poole eriplaneeringu sooviga pöörduda uuel aastal

Hoonestusõiguse vajaduse tingib Fermi Energia soov anda enne asukohavaliku tegemist õiguskindlus ja õiguslik raamistik nii valla elanikele, nende õigustatud huvide esindajatele, kinnistu omanikele, võimalikele tulevastele naabritele kui ka Fermi Energiale endale. Väikese moodulreaktoriga tuumajaama rajamise otsus eeldab esmalt kõige olulisema etapina riigi eriplaneeringu läbiviimist.

Selle algatamise ettepaneku kavatseb Fermi Energia teha pärast töös olevate eeluuringute valmimist 2021. aastal. Eriplaneeringu eesmärk on ametlikult välja selgitada, millised sobiva asukoha ja tehnoloogia kombinatsioonid, mille parameetrid Fermi Energia välja pakub, on jaama rajamiseks ka tegelikkuses sobilikud nii sotsiaalsest, majanduslikust kui keskkonna aspektist.

Sellele, et kõigepealt on vaja riiklikul tasandil otsust, kas Eestisse peaks üldse tuumajaam tulema ja mis tingimustel, viitas eile ka Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum. Tema sõnul ei saa nad enne valitsuse seisukohta midagi otsustada ka nende käest hoonestusõigust küsinud Fermi Energia 16. septembri taotluse osas.

Fermi Energia nõukogu esimees, endine Eesti Energia juht Sandor Liive selgitas, et energeetika valdkonnas võtavad suured muutused kaua aega, ning seepärast on mõistlik vähendada määramatusest tingitud riske.

“Tuumajaama ehitamiseks Eestis on üks oluline eeldus, et leidub omavalitsus, mis on valmis seda oma territooriumile lubama, ning seepärast räägimegi nendega, kes on olnud huvitatud. Kõige rohkem on olnud huvitatud Viru-Nigula ja Lüganuse vallad,” märkis Liive.

Fermi Energia eesmärk on valida kodumaiste ja rahvusvaheliste tippekspertide abiga hetkel maailmas arendatavate kõige kaasaegsemate väikeste moodulreaktorite seast Eestile sobivaim tehnoloogia pärast USA-s, Kanadas või Ühendkuningriikides läbitud loamenetluse positiivset otsust.

Loa menetlus võib kuni seitse aastat aega võtta

Eelduslikult kulub selleks 5-7 aastat, kuid sõltumata tehnoloogia valikust tuleb juba praegu alustada mitmete vajalike töödega nagu asukohavalik, õigusruumi loomine ja väljaõpe, samuti tuleb meil aidata ühiskonnas selgitada tuumaenergia alusteadmisi, mida seni pigem napib.

Fermi Energia on 2019. aasta alguses Eesti tuumateadlaste, energiaekspertide ja ettevõtjate loodud ettevõte, mille eesmärk on võtta Eestis kasutusele uue põlvkonna väikestel moodulreaktoritel töötav elektrijaam tagamaks Eesti energiajulgeolekut, kliimaeesmärkide täitmist ning riigi majanduse ja teaduse arengut kõrgtehnoloogia valdkonnas.