Iga algus on raske. Nii ka tuumaenergia tutvustamine ja selle mõistmine riigis, kus seda energialiiki tunneb süvitsi, doktorikraadi tasemel vaid kümmekond teadlast ja eksperti. Tuumaenergia on kindlasti kõige teaduspõhisem heitmevaba energiatootmise liik, ning arusaadavalt vajab see ühiskonnas asjatundlikku arutelu.

Täname Erakonda Eestimaa Rohelised ja teisi, kes kliimamuutuste pidurdamise huvist ajendatult ka Eesti tuumajaama projektile tähelepanu on osutanud. Oleme oma väikese moodulreaktori kasutuselevõtmise plaani alguses jõudnud järeldusele, et Eestisse ei sobi suur, paljudel hektaritel laiutav multi-gigavatise võimsusega tuumajaam. Meil on hea meel, et ka teised seda nägemust jagavad.

Arusaamatu, mille vastu allkirju kogutakse

Samas ei ole selge, miks ja mille vastu või poolt sellises olukorras allkirju kogutakse – meile teadaolevalt ei plaani praegu ka keegi teine suure tuumajaama ehitamist Eestisse, ega ka tuumaenergia tootmist Eestis käesoleva kümnendi sees.

Fermi Energia eesmärk on võtta uue põlvkonna väike moodulreaktor Eestis kasutusse alles pärast seda, kui vastav omataoline reaktoritüüp on USA-s või Kanadas litsentseeritud, valmis ehitatud ja reaalselt elektritootmise käigus end tehnoloogiliselt tõestanud.

Me ei ole kursis niisuguste plaanidega rajada Eestisse mõni katsereaktor, mille vastu Roheliste erakond allkirju kogub. Eestis puudub täna reaktorite välja töötamise võimekus ja ka vajadus, kuid jaama rajamiseks ja käitamiseks vajalik algkompetents on meil väga kõrgel tasemel olemas.

Küll aga on Eestil vaja rohkem nii tuumaenergia tundjaid kui ka üldist arusaamist ühiskonnas, mida kujutab endast tuumaenergia 21. sajandil. Selle teadmispõhise puhta energialiigi paremaks mõistmiseks on loodud nii infoportaal moodulreaktor.ee, Eesti tuumateadlaste sulest ilmumas põhjalikum raamat tõsisematele huvilistele, ning TalTechis alustamas vastav lühikursus.

Kindlasti saavad paljud küsimused vastatud ka Fermi Energia iga-aastasel uue põlvkonna tuumaenergia konverentsil – huviline saab tasuta registreeruda fermi.ee/konverents. Algteadmised on vajalikud selleks, et jõuda sammuke lähemale teadmistepõhisele kõrge lisandväärtusega ühiskonnakorraldusele, mis hõlmab majandust, keskkonnahoidu kui teadusarendust. See samm vajab mõningast pingutust, ka laiemalt ühiskonnalt.

Eesti ei saa endale lubada energeetika- ja keskkonnaküsimuste lahendamist teadmatuses ja hirmujuttude pinnalt. Nii koroonaviirus kui trumpismi mandumine vägivaldses mässus rõhutavad vajadust tõepõhiseks ühiskondlikuks dialoogiks.

Taastuvenergia ei taga varustuskindlust

Igal energiatootmise liigil on omad iseärasused, millega tuleb täiskasvanu kombel arvestada. Päike ja tuul on kindlasti abiks ning taastuvenergia mahtu tuleb mitmekordistada, kuid paraku ei taga need energialiigid varustuskindlust ei Eestis ega regionaalselt. Kui tuul ei puhu, pole vahet kas seisab sada või tuhat tuulikut, tulemus on sama null.

Samuti on põhjust tutvuda Aidu, Tootsi, Risti, Kihnu ja Hiiumaa tuulikute arendamise edukuse ja kiirusega ning küsida praktika alusel – kas nii saavutame süsnikneutraalsuse? Seades eesmärgiks usutava, varustuskindlust tagava ning vastuvõetava hinnaga dekarbonseerimise kõikides energiasektorites ei saa teha vaid mugavusvalikuid, tuleb teha ka keerulisi valikuid.

Seega täname Eesti Rohelisi tuumaenergia teema vastu huvi tundmast ning loodame, et hoolimata alguse raskustest jõutakse ka Eestis sarnaselt Soome Rohelistega arusaamale, et tuumaenergia on kliima- ja keskkonnaprobleemide lahendamisel vajalik ja möödapääsmatu.