„Kolme päeva jooksul esitatud 1358 avaldust ja toetust küsitud 9810 töötaja kohta. Keskmiselt 7,2 töötajat asutuse kohta,” ütles töötukassa pressiesindaja Lauri Kool. FIEsid on nende hulgas olnud 146. Harjumaalt on märgatavalt suurem hulk taotlusi esitatud kui Ida-Virust.

Kõige rohkem ongi taotlejaid majutus- ja toitlustussektorist. Sealt on esitatud 721 avaldust, mis puudutavad kokku 6713 töötajat. Teisel kohal on kunst, meelelahutus ja vaba aeg, kust on esitatud 376 avaldust, mis hõlmavad 2161 töötajat.

Kuigi toetuste taotlejad ja saajad avalikustatakse alles märtsis, ütles Lauri Kool, et suurimad taotlejad on spaad, hotellid, restorani- ja kohvikuteketid. Samas leiab 20 suurima taotleja hulgast ka muuseume ja teatreid. Suurim avaldus on hetkel tulnud 160 töötajaga spaalt.

Töötukassa alustas juba eile ka esimeste väljamaksetega, kui 6,5 miljoni ulatuses maksti töötasu hüvitist juba 535 taotlejale. Enamus neist (92%) olid Harjumaa tööandjad. Täna väljamaksetega jätkatakse.

Töötukassa kompenseerib palgakulu nendele ettevõtjatele, kellel on töötajaid Harjumaal või Ida-Virumaal ja kelle tegevus oli valitsuse otsusel erakorraliste asjaolude tõttu 28. detsembrist 31. jaanuarini märkimisväärselt häiritud.

Kompensatsiooni suurus on nende töötajate novembri 1,5 kordne palgakulu, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot ettevõtja kohta. FIE toetuse suurus on 876 eurot. Toetuse taotlusi saab e-töötukassas esitada kuni 28.02.2021. Taotlusi menetletakse ja väljamakseid tehakse taotluste saabumise järjekorras.

INFOKAST: Milliste sektorite ettevõtted saavad toetust küsida?
Valitsuse kinnitatud määruse kohaselt saavad töötasu toetust saavad taotleda ettevõtted ja FIEd, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga määratletud järgmiselt:

  • majutus ja toitlustus (koodidega 55–56)
  • info ja side (koodiga 5914 ja 59141)
  • haldus- ja abitegevused (koodidega 7990, 79901, 8230 ja 82301)
  • haridus (koodidega 8551, 85511, 85519, 8552, 85521, 85522, 85529, 8559, 85591, 85592 ja 85599)
  • tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (koodiga 86905)
  • kunst, meelelahutus ja vaba aeg (koodidega 9001, 90011, 90012, 9002, 90021, 9003, 90031, 9004, 90041, 9102, 91021, 9200, 92001, 9311, 93111, 9312, 93121, 9313, 93131, 93199, 9321, 93211, 9329, 93291 ja 93299) või
  • muud teenindavad tegevused (koodiga 96041)

Enne avalduse esitamist tuleks tutvuda toetuse tingimustega, näiteks ei tohi töötajat, kelle eest kompensatsiooni küsitakse, kuu aja jooksul koondada. Samuti ei tohi ettevõttel olla maksevõlga või peab see olema ajatatud.

Töötukassa esindajad on varasemalt välja öelnud, et nende Harju- ja Ida-Virumaa ettevõtete hulk, kes üldse kvalifitseeruvad seda toetust küsima, on 3000 ringis. Meetme maht küündib 24 miljoni euroni.