Glikman seletab, et kui Baltmanile oleks probleemiks koroonakriis ning sellest tulenenud viide ebamõistlikult suurele üürile, siis oleks nad üüri küll maksnud, kuid seda väiksemas määras. Glikmani väitel lõpetas Baltman aga üüri maksmise täielikult juba juulis 2020. Lisaks mainib ta, et üüri ei makstud isegi perioodil, mil veel lepingu kehtivust ei vaidlustatud.

Glikmani sõnul on Baltman lihtsalt koroonakriisi näol leidnud mugava otsitud ettekäände oma rahalistest kohustustest vabanemiseks. Glikman lisab, et koroonakriis ei tekitanud üüripinnale mitte mingeid kasutustakistusi.

Harju Maakohus on 3. veebruaril vastu võtnud ka hagi tagamise määruse, külmutades 52 579,95 euro väärtuses Baltmani rahalisi vahendeid. Hagi tagamise määruse võtab kohus enamasti vastu, kui eksisteerib risk, et selleta võib kohtuotsuse täitmine olla raskendatud või koguni võimatu.

Glikman ütleb, et Kalaport OÜ on hetkel esitanud hagi perioodi eest 31. jaanuarini 2021. Baltmanilt nõutakse koos edasiulatuvate viivistega 85 027,71 euro tasumist, kuid Glikman ei välista kompromissi mittesaavutamisel hagi esitamist kogu üürilepingu perioodi ulatuses. Üürileping peaks lõppema 31. detsembril 2024.