"Hange puudutab põhimaantee nr 1 TallinnaNarva maanteelõiku km 16,726,5. Pärast projekti realiseerimist on põhiteel lubatud sõidukiirus 120 km/h," selgitas transpordiameti kommunikatsioonispetsialist Erki Varma.

Projekteerimise käigus hinnatakse ka riigitee nr 11260 JõelähtmeKemba km 07,4 seisukorda ja ümberprojekteerimise vajadust koos kaasnevate kergliiklusteedega. Samuti hinnatakse kogujateede vajadust ja projekteeritakse need.

Liiklusohutuse tõstmiseks viiakse põhimaantee ristumine jalakäijatega tunnelite abil eritasandiliseks ja suletakse ühetasandilised tagasipöördekohad. "Olulisteks detailideks hanke raames on km 24 Jõelähtme eritasandilise liiklussõlme projekteerimine, põhiteel olevate sildade ja JõelähtmeKemba maantee silla seisukorra hindamine ja vajadusel remondi või uute sildade projekteerimine. Üheks hanke eesmärgiks on läbi viia ulukiuuring ja projekteerida selle põhjal eritasandilised ristumised suurulukitele, väikeulukitele ja kahepaiksetele," sõnas Erki Varma.

Käesoleva hanke raames koostatakse põhimaanteel km 16,726,5 eskiisprojekt ja eelprojekt.

Eeldatav rahastus antud lõigu realiseerimiseks jääb ajaperioodi pärast 2026. aastat.

Põhimaantee nr 1 (E20) TallinnNarva on ühtlasi ka Euroopa teedevõrgu maantee, mis on oluliseks ühenduseks ida-lääne suunal.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid