Kuigi tuludeklareerimine pidi ametlikult algama 15. veebruaril, avanes selleks võimalus juba eile. Suure koormuse tõttu oli küll maksu- ja tolliameti (MTA) koduleht kättesaamatu.

Need, kes teenivad kuni keskmist sissetulekut ja saavad riigi poolset energiahüvitist, peaksid aga taotluse esitamisega ootama. MTA alustab 25. veebruaril enammakstud tulumaksu tagastamist, kuid rahandusministeerium loeb selle abisaaja sissetulekuks. Seega tuleks oodata näiteks kuni 1. aprillini ning alles siis taotlus esitada, kui on soov ka veebruaris ja märtsis saada riigi poolset energiatoetust. Tuludeklaratsioon peab olema esitatud 2. maiks.

Selle nädala seisuga olid hüvitist taotlenud 53 000 peret ning välja on makstud viis miljonit eurot. Keskmiselt välja makstud toetussumma on 163 eurot

Hüvitist energiakulude katteks saab pere, kelle sissetulekud jäävad alla mediaantaseme. Seda arvutatakse ühe täiskasvanu kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase inimese kohta 563 eurot ja 13 või nooremate laste kohta 338 eurot. Infot selle kohta, kas perel on hüvitisele õigus ning kui suur see võiks ligikaudu olla, saab vaadata rahandusministeeriumi hüvitise kalkulaatori abil.

Väljavõte rahandusministeeriumi kodulehelt:

Sellest, millised hüvitised lähevad veel arvesse, loe siit