Aasta aega vindunud Eesti Panga saaga sai täna lahenduse, nõukogu on poliitikutest pungil

 (85)
Vilja Kiisleri intervjuu Mart Laariga
Vilja Kiisleri intervjuu Mart LaarigaFoto: Madis Veltman

Eesti Panga nõukokku hakkavad lisaks ekspertidele kuuluma nüüdsest ka iga parlamendierakonna liikmed. Täna nimetas riigikogu keskpanga nõukokku Jaanus Karilaiu (Keskerakond), Ivari Padari (SDE), Sven Sesteri (Isamaa), Andres Suti (Reformierakond) ja Jaak Valge (EKRE). Üheksaliikmeliseks paisunud nõukogu kinnitamine on punkt üle aasta aja vindunud lahkhelile poliitikute ja nõukogu esimehe Mart Laari vahel.

Riigikogu kiitis heaks otsuse Eesti Panga nõukogu liikmete nimetamise kohta. Nõukogu liikmete esitamise ettepanek lähtus asjaolust, et Eesti Panga nõukogu varasema koosseisu volitused on lõppenud. Tulenevalt seadusest nimetab Eesti Panga nõukogu liikmed riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekul.

Riigikogu fraktsioonid tegid ettepaneku nimetada Eesti Panga nõukogu liikmeks Jaanus Karilaiu (Keskerakond), Ivari Padari (SDE), Sven Sesteri (Isamaa), Andres Suti (Reformierakond) ja Jaak Valge (EKRE). Nõukogu esimees Mart Laar sai omalt poolt nimetada nõukogu liikmeteks valdkonna asjatundjad Kaie Keremi, Enn Listra, Rein Minka ja Urmas Varblase.

Aasta tagasi lahvatas poliitskandaal, kui Mart Laar proovis nõukogu liikmete nimetamisel n-ö soolot teha ja ei arutanud oma valikuid erakondade esindajatega läbi. Laar arvas toona kriitika peale, et keskpank ei saa olla ühegi partei "toiduahela osa".

Seepeale maksid poliitikud aga Laarile kätte ja muutsid Eesti Panga seadust selliseks, et erakonnad nimetavad nõukokku poliitikud ning Laarile jääb nimetamiseks ekspertide osa. See tähendab, et Laaril mingit sõnaõigust poliitikutest liikmete üle ei ole ja esimees peab hakkama juhatama nõukogu, kus viis liiget (ehk igast riigikogu fraktsioonist üks poliitik) ei ole seal tema heakskiiduga.

Lisaks on uues seaduses kirjas veel üks punkt, mis muudab Laari otsustusvõimaluse enda valitavate ekspertidegi üle kaheldavaks. Nimelt peab ju riigikogu kinnitama ka Laari valitud liikmed, ent seadus ütleb, et kui nendega nõus ei olda ("nimekiri ei leia riigikogu enamuse toetust"), läheb otsustusvõim riigikogu rahanduskomisjoni kätte. See tähendab, et riigikogul on täielik võim Eesti Panga nõukogu mehitada.

Eesti Panga seaduse kohaselt peavad nõukogu liikmed olema Eesti kodanikud, kellel on kõrgharidus ning nõukogu töös osalemiseks vajalikud teadmised ja kogemused ning kelle suhtes ei esine seaduses sätestatud aluseid.

See tähendab, et tema suhtes ei ole jõustunud süüdimõistev kohtuotsus kriminaalasjas ja tema suhtes ei ole jõustunud pankrotimäärus, ärikeelu kohaldamine või seaduse alusel ettevõtjaks olemise õiguse äravõtmine. Eesti Panga seaduse kohaselt ei tohi nõukogu liige töötada ühegi fondivalitseja, investeerimisfondi, investeerimisühingu, krediidiasutuse, kindlustusandja või muu finantsjärelevalve alla kuuluva subjekti juures ega kuuluda nende juhtimisorganitesse.