Audit leidis PPA vormihankes mitmeid vigu, hankes tuleb teha muudatusi

 (64)
Loe ministeeriumi etteheiteid!
Audit leidis PPA vormihankes mitmeid vigu, hankes tuleb teha muudatusi
PPA juht Elmar VaherFoto: Karli Saul

Ärilehes ilmunud artikli peale PPA vormiriiete hankest tegi siseministeerium erakorralise auditi, milles leiti, et politsei- ja piirivalveamet peaks enda hangete korraldamise ja läbiviimise protsessi parandama. Samas pääses PPA uurimisest nö näpuviibutusega, sest auditis antakse politseile vaid soovitusi, mida käimasolevas hankes muuta ja kuidas edaspidi paremini teha.

Auditi läbiviijate hinnangul ei olnud PPA hankestrateegia vormivarustuse uuendamise protsessiga alustamisel piisavalt läbimõeldud. See tähendab, et kõikide vormivarustuse hankeprotsesside korralduses piisavat selgust, mis omakorda ei taganud turuosaliste võrdset kohtlemist parimal võimalikul moel, leidsid siseministeeriumi siseaudiitorid.

Ehk hankel osalejatele tähtsaimaks muutuseks on see, et pärast Ärilehe lugu muutis PPA hanketähtaega välivormi näidiste tootmiseks kuu aja võrra ehk 30 päevalt 60 päevale ning muudeti ka üleüldist pakkumiste esitamise tähtaega 13.novembrini. Lisaks muudeti hankedokumente, sh raamlepingu projekti, vastavustingimusi, vormiriietuse ja teenuse tehnilisi kirjeldusi.

Lisaks järgnes vormivarustuse arendusele testkandmise etapp, millele kulutati 30 000 eurot lisaraha. Siseaudiitorite hinnangul eeldanuks see vähemalt lihthanke menetluse läbiviimist ning auditis on eraldi välja toodud ka rida arveid.

Nii tasus PPA poole aasta jooksul ühele ja samale teenusepakkujale järgmiste arvete eest, mis eraldi võttes pole ehk väga suured, aga kokku moodustavad kopsaka summa.

Seotud lood:

Kohati on näha, kuidas firma on esitanud arveid meelega alla lihthanke korraldamiseks vajaliku summa (audit küll 9999 eurostes arvetes midagi etteheidetavat ei näe):

-A La Carte Uniforms OÜ arve termopesu näidistele ja testimisele netomaksumusega 5000 eurot;

-A La Carte Uniforms OÜ arve hankevälistele lisanäidistele netomaksumusega 8500 eurot;

-A La Carte Uniforms OÜ arve hankevälisele kudumite lisaarendusele ja näidistele 2500 eurot; stiiliraamatu fotosessiooniks jalanõude, eririiete ning töötehnika soetamisele 1500 eurot;
netomaksumusega 4000 eurot;

-A La Carte Uniforms OÜ arve testkandmise näidised välivormile netomaksumusega 9999 eurot;

-A La Carte Uniforms OÜ arve testkandmise näidised sisevormile netomaksumusega 9999 eurot;

-A La Carte Uniforms OÜ arve testkandmise näidised maapiiri välivormile netomaksumusega 9999 eurot.

Pikemad tähtajad

Auditis tehakse ka ettepanek vaadata üle ja kehtestada vajadusel pikemad tähtajad vormiriiete näidiste valmistamiseks, sest "hankedokumentides esitatud näidiste valmistamise tähtajad võivad olla ebamõistlikud konkurentsitingimuste tagamiseks". Samas leidis audit, et mingit huvide konflikti PPA teenistujate puhul hanke läbiviimisel ei täheldatud.

Mõneti üllatavalt soovitab audit "koolitada hanketegevuses osalevaid teenistujaid riigihangete seaduse nõuete osas". Tekib küsimus, kas tõesti pole PPA ametnikke koolitatud enne ligi kümne miljoni euro suuruse hanke tegemist?

Kui Ärileht kirjutas sellest, kuidas arendamise hanke võitnud A la Carte Uniformsil oli probleeme ka näiteks Keskkonnainspektsiooni vormiriiete hankel, siis nii tõdetakse ka PPA auditis, et ka "tootenäidiste testimisel selgus hulgaliselt probleeme materjalide ja lõigete osas".

Ärileht kirjutas 23.oktoobril, et hankel osalejate arvates on politsei- ja piirivalveamet seadnud niisugused tingimused, et tähtajad sobiksid ainult ühele pakkujale. Samuti pani kulmu kergitama eelmine, vormide arendamise hange, mis pidavat maksma ainult 7500 eurot, ent politsei- ja piirivalveamet on sellele tegelikult kulutanud 30 000 eurot lisaks.